METAPHYSICA

Prevodilac: Jelena Gavrilović
Broj strana: 384
Pismo: Latinica
Godina izdanja:
Povez: Tvrd
Format: 13.5 x 20.5
ISBN: 978-86-7884-0-566

Zohar, Knjiga Sjaja Tom VI - Vaješev/Mikec/Vajigaš

Edicije:
Cena:
4200din
0% popusta!

Prevodilac: Jelena Gavrilović
Broj strana: 384
Pismo: Latinica
Godina izdanja:
Povez: Tvrd
Format: 13.5 x 20.5
ISBN: 978-86-7884-0-566

Izlazi iz štampe do 15. septembra 2022.

Rabin Hija započinje raspravu o najznačajnijem izboru koji stoji pred svakim od nas – da li ćemo slediti Sklonost ka zlu (Jecer ha’ra [יצר הרע])1, silu koja je prisutna i koja nas pritiska od časa začeća, ili Sklonost ka dobru (jecer ha’tov [יצר הטוב]), koja se ispoljava tek kada čovek napuni trinaest godina. Pravednik (cadik [צדיק]) je, kao što nam je poznato, onaj koji se ne obazire na Sklonost ka zlu, već čeka na dolazak one ispravne sklonosti, Sklonosti ka dobru.

I dok će oni koji slede Sklonost ka zlu zasigurno ispaštati u Svetu koji će doći (ha’olam ha’ba [העולם הבאה])2, pravednicima takođe predstoje iskušenja i nedoće u ovom svetu, upravo zbog toga što ne žele da pokleknu pred Drugom stranom (Sitra ahra [סטרא אחרא])3, koja vlada u ovoj dimenziji. Ipak, Bog će izbaviti pravednika od svakog zla. Kao što je učinio sa Jakovom (Ja’akov [יעקב]), tako će Bog zaštiti pravednika od strogog suda, bilo uklanjajući ga sa ovog sveta kada kucne čas da se izvrši sud, bilo odlažući sam sud.

S obzirom na to da živimo u dimenziji vremena i prostora, lako nam se može učiniti da se više isplati ponašati se rđavo, nego li pravedno i ispravno. Ova iluzija potiče od našeg poimanja vremena, koje stvara utisak da se i sud i nagrada stalno odlažu, da kasne. No, takav koncept vremena i (prividnog) razdvajanja (uzroka i posledice) previđa da se pravedni sud i Svetlost ipak odigravaju, samo na različitim i na izgled nepovezanim poljima života. Primera radi, naša poslovna etika može biti nemoralna, a da ipak žanjemo dobre rezultate i finansijske uspehe. Ali, sud može da se ispolji na području našeg zdravlja, premda mi nismo u stanju da uočimo vezu između ove dve sfere, verujući da je život haotičan i bez ikakvih pravila. Kao što naša poslovna etika može da bude na zavidnoj visini, da se vladamo časno i čestito, a da zarada ipak izostaje. Međutim, možda previđamo činjenicu da smo postali daleko bliskiji sa svojom decom, koja predstavljaju naše istinsko ostvarenje. Ovaj odeljak rasvetljava sile uzroka i posledica, kako bismo mogli da se uskladimo sa njima. Tako. vreme postaje blagodat koja nam je data da bismo ispravili svoje puteve, pre no što nas zadesi zasluženi sud.

Napomene:

1 Sklonost ka zlu jeste svojevrsna klica koja se nalazi u svima nama. Svakako tu nije reč ni o čemu neprirodnom, već isključivo o ljudskoj zloupotrebi onoga što posedujemo – potencijala sile i loše usmerene volje, kada nagon za samoodržanjem postaje nagon uništenja. Tek sazrevanjem, rabini uče, mi otkrivamo mehanizme kako jecer ha’ra suzbiti ili makar ublažiti (prim. redaktora)

2 ,Svet koji će doći’ predstavlja važan deo jevrejske eshatologije i odnosi se na život, odnosno postojanje posle fizičke smrti, u svetu koji se postavlja prema čoveku u odnosu na zasluge koje za života stekne. Shodno tome, ovaj svet u kojem sada obitavamo naziva se ha’olam ha’ze (העולם הזה) (prim. redaktora)

3 Sve delimo na dva – svetu (sitra d’keduša, סטרא דקדושה) i profanu stranu (sitra ahra, סטרא אחרא) (prim. redaktora)