METAPHYSICA

Blog

UROĐENO I ODROĐENO 2   (…) A naš udes! uvek ista lakrdija, poroci, splin, griže, bolest najgrdnija, najzad rascvetamo maslačke od zlata.   Opet nas Svet uzme, ne ostaje dužan, dok se ovde dole isto kolo hvata. (…) (Tužan, tužan /deo/, Žil Laforg, u prepevu Kolje Mićevića)   Nakratko ću se udaljiti od glavne teme […]


Na početku mog teoretskog istraživanja (tada još uvek nisam znao da je to bio početak istraživanja) čitao sam puno knjiga koje se na različite načine obrađivale fenomene vezane za ljudsku auru. Obilje napisane literature i šarenilo u pristupu istim temama u ovoj oblasti česta je samo stvaralo konfuziju u mojim nastojanjima racionalnog razumevanja razvojnih procesa […]


POZIV NA PRETPLATU! UVAŽENI LJUBITELJI KNJIGE, IZDAVAČKA KUĆA METAFIZIKA NUDI VAM PRETPLATU NA CELOVITO IZDANJE MAHABHARATE U 18 TOMOVA! TOMOVI ĆE IZLAZITI SLEDEĆOM DINAMIKOM: NOMINALNO, ČETIRI NA GODINU, S TIM DA ĆE PRVI TOM IZAĆI U JUNU MESECU 2024. DRUGI TOM U SEPTEMBRU 2024. TREĆI TOM U DECEMBRU 2024. ČETVRTI TOM U MAJU 2025. A […]


Za Julijusa Evolu (1898-1974) alhemija nije bila, kao što se veruje, specijalizovana tema koja se bavila isključivo metalima i njihovim korespondencijama unutar čoveka, već sveobuhvatan fizički i metafizički sistem koji čine kosmologija i antropologija (u smislu kompletne spoznaje čoveka kako u telu tako i u duši). Sve prirodno i natprirodno može se pronaći u njemu. […]