METAPHYSICA

Blog

  POGLAVLJE DVANAESTO ČAJANKA NA TERASI   Draga gospođice Kolombina, otada je prošlo sedam dana, a gosn Vlade, što bi se reklo, ni od korova. Iskreno sam se zabrinuo za njega. Mislim, onako ljudski, znate. Pitao sam se da nije oboleo, ili ga je, ne daj bože, udario auto, à propos posla koji obavlja, to […]


MEĐUIGRA   „A sa kim se vi, gospon knjižar, neprestano domunđavate?“, iznebuha me zaskoći gosn Vlada. „Ne znam na šta ciljate?“, uzvratih mu zbunjeno. „Ma, drž da nabijem! Mislite da ja ne vidim kako s nekim šuškate i muškate? Što ja vama, a vi njemu! Sve što se znalo to se i saznalo. Da, da, […]


    SUROGAT DVA ANTIPODI   „…Sedela sam sa Duletom i Vlajkom u bašti Vukice. Dule je završio Teslu i tu je stao; sad radi kao akviziter, prodaje knjige za jednu izdavačku kuću. Vlajko je takođe završio Teslu, ali je sad četvrta godina PMF-a, odsek za fiziku. Njih dvojica su nerazdvojni drugari. Samo ždrakaju suknje […]


POGLAVLJE PETO GOVEDINA U UMAKU OD PARADAJZ SOSA   Nije prošlo ni dva dana, gđice Kolombina, kad evo meni gosn Vlade. Opet je nosio svežanj papira u rukama. „Kako je precizan!“, pomislio sam, „Stvarno zadivljujuće. Besprekorno zna gde je stavio zapetu, i nastavlja radnju na istom mestu…“ „Gospon knjižar“, oslovi me, „kako je danas?“ „Eto, […]


SUROGAT JEDAN KROSROUDS Lale: …Ušli smo u automehaničarsku radionicu. Ja sam nosio akt tašnu sa dosijeima profuknjača. Deki je išao za mnom. Tip koji nas je dovodio, nekakva džukela, s pola glasa je kevtao jednom od četvorice likova pored stola. Zatim je taj baja, veprastog izgleda, dobacio Dekiju: „Ti si Crni?“ „Da, Bajo, vidiš da […]