METAPHYSICA

Blog

Prosvetni sistem Filozofija prosvetiteljstva nastala je kao reakcija na politiku dogmatske crkve u Evropi, koja je ogromne mase ljudi držala u stanju zatucanosti sa ciljem da ih kontroliše, manipuliše njihovim strahovima i drži ih u stanju pokornosti. Ideja prosvetiteljstva zasnivala se na obrazovanju, na opismenjavanju ljudi, na knjizi, na znanju dobijenom iz nje, na prosvetnom […]


Tehnologija Kad danas kažemo tehnologija, tad mislimo na skup tehničkih znanja, izradu oruđa, njihovo unapređenje i spektar primene. U naučnom smislu, čovek, homo sapiens, uglavnom se definiše kao inteligentno biće koje koristi oruđe. Ova definicija se nadogradila u tom pogledu da se oruđe koristi zarad ostvarivanja veće moći nad prirodom. Tehnologija je termin čije se […]


Dogma Reč dogma (grč. δόγμα) obično se odnosi na teologiju, i označava stav vere koji se smatra istinom objavljenom na natprirodan način, a istovremeno pokušava da se protumači racionalno-pojmovnim putem; za objašnjenje verskih dogmi merodavna je jedino crkva i njeni autoriteti. No, ova reč se odnosi i na naučni stav, tezu, ili tvrdnju koji se […]


Suma znanja Kad ljudska zajednica sakupi znanje u ogromnoj količini, dolazi do preopterećenosti i ona više ne može da ga nosi. Da bi se znanje nosilo, potrebne su sve snage zajednice. No, u jednom trenutku, razuđenost znanja postaje nepregledna, te se javlja potreba za sintezom i prigodnim formatom kako bi se prenosilo novim naraštajima, a […]


Knjiga u našem vremenu nema kultnu ulogu u društvu kakvu je imala od Gutenbergovog vremena pa do digitalne epohe. Dvadeseti vek bi mogao da se okarakteriše vekom knjige, a ujedno i vekom intelektualizma i opšte prosvećenosti. U ranijim razmatranjima o knjizi izveo sam sledeće stajalište: Knjiga poseduje četiri aspekta: saznajni, etički, estetski i uzvišeni, čime […]