METAPHYSICA


Obaveštavamo uvažene čitaoce da gasimo ediciju Svetionik, najviše iz ekonomskih razloga, a unapređujemo ediciju Eterna, koja je koncipirana tako da objavljuje bisere svetske duhovne baštine.