METAPHYSICA

Obaveštenje stalnim kupcima


Našim vernim kupcima pružamo mogućnost da kupe značajna izdanja Metafizike art izdavaštva 30 dana pre njihovog pojavljivanja u knjižarama, a plus toga će imati popust na cenu. Prvo naredno izdanje, koje će se pojaviti do 10. aprila t.g., biće knjiga Tajna doktrina u Bibliji, Menlija Palmera Hola. Knjižarska cena iznosiće 2200 dinara, a za naše kupce 1800 – i ona će važiti do 10. maja. Isti naslov će se u knjižarama pojaviti 11. maja, po ceni od 2200 dinara, plus 10% PDV-a, što će iznositi 2420 dinara. Iskoristite priliku za prvih 100 knjiga, koliko smo odvojili za ovu akciju!