METAPHYSICA

Čanakja


Čanakja je bio indijski pisacmislilacprofesorministar i savetnik Čandragupte, prvog vladara Maurijskog carstva. Poznat je i pod imenima Kautilja i Višnugupta. Njegova najpoznatija dela su „Arthašastra“ i „Nitišastra“. U prvom od njih Čanakja otvoreno priznaje da je učestvovao u svrgavanju dinastije Nanda i da je omogućio Čandragupti da dođe na vlast. Svojim savetima mu je pomogao da stvori veliku državu, koja se prostirala od današljeg Irana na severozapadu do države Misor na jugu. Čanakja se takođe smatra pionirom na polju ekonomskih i političih nauka. U delu „Arthašastra“ on se detaljno bavi pitanjima monetarne i fiskalne politikemeđunarodnih odnosa i ratnih strategija. Sa druge strane, „Nitišastra“ predstavlja diskusiju o idealnom načinu života, pokazujući koliko je Čanakja detaljno proučavao indijsku kulturu i stil života. Napisao je i veliki broj aforizama u kojima savetuje ljudima kako treba da se ponašaju.