METAPHYSICA

Uvodnik

Sa nastankom romana još nije postojala, kao što je danas slučaj, klasa učenih književnika, koju reprezentuje univerzitetski homo doctus. U to vreme su romanopisci još uvek svoja dela stvarali na krilima nadahnuća i prirodnog dara, gde su se upredali fantastični i stvarni doživljaji junaka priče, ali sa idejom koja je nadilazila ono lično, unoseći celu […]


Dakle, ustanovili smo postojanje normativne književnosti u herojskoj dobi čovekovog bitisanja. Drugu njenu karakteristiku ćemo preuzeti od Pseudo-Longina, a to je – uzvišenost. Reč je o književnosti koja se napajala ambijentom mita, sudbine, heroizma, etosa i tragičnosti. Junak, kao što je Ahil, odlazi u boj i ako zna da će u njemu poginuti, ali odlazi […]


Iz prethodno rečenog proishodi da imamo vrstu dela koja u pojedinačnom i u društvenom smislu oblikuju čovekov život dajući mu ideal, uzor, vrednost, nadahnuće, svrhu – sa čijeg vrela su se napajala nebrojena pokolenja ljudi. Ova dela su nastala u takozvanom herojskom razdoblju, a karakterišu ih nadahnuće, iskušenje, visoka etičnost, snaga volje, pobeda dobra nad […]


Ostala razmatranja o knjizi, u koja su uključena i stajališta poznatih literata Knjiga je i Veliko delo, rečeno najčistijim alhemijskim jezikom. Samim tim svaki od učesnika u nastajanju knjige, makar i ne bio svestan toga, uključen je u tvorenje alhemijskog Velikog dela, ili Magnum Opus-a. Veliko delo je sinteza svih kosmičkih sila u smisleno jedinstvo. […]


Definicija knjige Knjiga je pismenima ili slovima zabeležen usmeni prenos – na prvom mestu objave, zato što je knjiga sama po sebi objava, a potom i čovekovih saznanja, doživljaja, avanture, duševnog stanja, snoviđenja, vizije, fantazmagorije, itd., – izražen rečima u određenoj formi kako bi se sačuvao od zaborava. Na taj način je knjiga postala hram […]


Uvodničar će se baviti problemom izdavaštva, ili, preciznije rečeno, pitanja svrsishodnosti ove delatnosti u postojećim uslovima življenja, kao i teškoćama u svim oblicima rada na knjizi, u smislu kreativnog procesa njenog nastajanja.