METAPHYSICA

Prevodilac: Jelena Gavrilović
Broj strana: 520
Pismo: Latinica
Godina izdanja:
Povez: Tvrd
Format: 14 X 21 cm
ISBN: 978-86-7884-333-7

Zohar, Knjiga Sjaja, Berešit ב & Noah

Edicije:
Cena:
4800din
0% popusta!

Prevodilac: Jelena Gavrilović
Broj strana: 520
Pismo: Latinica
Godina izdanja:
Povez: Tvrd
Format: 14 X 21 cm
ISBN: 978-86-7884-333-7

 

1 Sedam odaja Edena

U narednom delu, Sefer Ha’Zohar tumači metafizičku strukturu svekolike stvarnosti.

Zohar nije samo knjiga koja pruža informacije. Dok pažljivo posmatramo aramejske reči i rečenice, one prenose mistična znanja, duboki duhovni uticaj i pozitivnu energiju na svako područje našeg života. Zohar je životodavni kanal kroz koji teče duhovno Svetlo opisano na datim stranicama. Sam čin posmatranja i učenja iz Zohara omogućava nam da upijemo energiju sadržanu u svakom pojedinom slovu. Prosto rečeno, reči na ovim stranicama donose svetlo tamo gde je tama – prosvetljuju.

Postoji sedam odaja u Vrtu Edenskom – sedam nivoa frekvencija duhovne energije. Ove se odaje podudaraju sa sedam Sefirot(a), ili dimenzija.

Premda je Sefirot skup od deset sefira od kojih je sačinjeno sve što postoji, one su podeljene u dve grupe – tri gornje [Keter, Hohma i Bina] i sedam donjih [Hesed, Gebura, Tiferet, Necah, Hod, Jesod i Malhut].

Uopšteno govoreći, tri gornje sefire ne utiču neposredno niti se prelivaju na naš fizički svet. One su iznad i izvan granica našeg kosmičkog okruženja.

Donjih sedam, pak, u neposrednom su doticaju sa našim svetom. Štaviše, one su poput holografskog projektora koji projektuje Tvorčevu Svetlost u vidu trodimenzionalnog holograma koji mi opažamo kao našu vaseljenu.

Budući da postoje sedam izvora Svetlosti, ne treba da nas čudi neprestano ponavljanje broja sedam: sedam nota u muzici, sedam boja u spektru, sedam mora, sedam kontinenata…