METAPHYSICA

Prevodilac: Bogdan Gavrić/Aleksandar Dramićanin
Broj strana: 320
Pismo: Latinica
Godina izdanja:
Povez: Mek
Format: 13,5 x 20,5
ISBN: 978-86-7884-175-0

Mars, gospodar rata/Jupiter, zaštitnik/Saturn, žetelac

Kategorije:
Edicije:

Prevodilac: Bogdan Gavrić/Aleksandar Dramićanin
Broj strana: 320
Pismo: Latinica
Godina izdanja:
Povez: Mek
Format: 13,5 x 20,5
ISBN: 978-86-7884-175-0

Kada je održan godišnji tečaj javnih predavanja pred astrološkim  udruženjima u periodu januar – mart 1915., kako je prvobitno zamišljeno, nije postojala namera da se ide izvan „popularnog serijala“, koji bi obuhvatio predavanja o uticaju Marsa, Saturna i Jupitera. Takođe, nije planirano da se određena „etiketa“, vezana za uticaj jedne od njih, primenjuje isključivo na tu planetu. Za prvu seriju predavanja „Mars gospodar rata“, ovaj naziv je odabran kao odgovarajući, s obzirom na to da je Prvi svetski rat tada bio u začetku, pa je određeni naglasak stavljen na činjenicu da je uticaj Marsa na prirodu želje delovao kao plodno tlo za žetve koje će prirodno uslediti, naredne godine je usledio tečaj na temu „Saturn žetelac“, tokom kojeg se razrađivala veza između Saturna i ploda rada. I, na kraju, u jesen iste godine, održan je tečaj koji se bavio uticajem Jupitera kao zaštitnika, a koji predstavlja sadržaj ove knjige.

Ali, da bi se izbeglo svako nerazumevanje u umovima onih koji bi želeli prvi put da pristupe proučavanju astrologije putem ove lekcije, verovatno je neophodno pomenuti ono što je dobro poznato proučavaocima astrologije, a to je smisao u kome se „etikete“ koriste u vezi sa planetama Mars, Saturn i Jupiter.

U praktičnoj astrologiji Sunce je na početku i na kraju svih planetarnih uticaja. Na solarnu orbitu se gleda kao na centar našeg sistema, fizički ili vidljivi oreol esencijalnog uticaja, ili inteligencije koja zrači kroz ceo Solarni sistem.

Iz ovog centra proizlazi trojstvo Inteligencije, koje je Tvoračko, Zaštitničko i Razarajuće (ili regenerativno). Ovo trojstvo se odražava u svakoj planetarnoj sferi uticaja, imajući fizičku planetu kao centar, koji označava delatno ispoljavanje njenih tvoračkih, zaštitničkih i regenerativnih principa.

Kod ispoljenih vibracija Jupitera lakše možemo pratiti njegove zaštitničke nego tvoračke ili razarajuće uticaje, ali to je samo zato što su ti uticaji delatni, dok se čini da su ostali latentni. Ova prividna anomalija može se objasniti vezom sa trojstvom zodijačkih znakova kojima vlada planeta. Na primer, Jupiter vlada znakovima Strelca i Ribe, a njegov uticaj je pojačan u Raku. U humanoj familiji, uticaj Jupitera je uglavnom društven, milosrdan i religiozan. U znaku Raka, uticaj Jupitera je produktivan, zaštitnički i harmoničan, u Strelcu je tvorački, a u Ribama je razarateljski ili regenerativan; vladavina nad trojstvom znakova  u celini je bezuslovno zaštitnička i harmonična.

U slučaju Saturna razarajući ili regenerativni atributi su, čini se, najznačajniji, ali zaštitnički i regenerativni atributi su takođe tu, bez obzira na to koliko su latentni.

Razarajući ili regenerativni uticaji se najviše ispoljavaju u Jarcu, zahvaljujući promenljivosti ovog znaka, dok se tvorački jasnije mogu videti u Vagi, a zaštitnički su naglašeniji u Vodoliji.

Posmatrajući planetu Mars, možemo primetiti da je tvoračka strana delatna u Ovnu, zaštitnički nagoni su aktivniji u Škorpiji, a regenerativni su operativniji u Jarcu.

Astrologija se izražava kroz brojeve jedan, tri i sedam, a manifestacija trostrukog uticaja je vidljiva u svakom simbolu i utiče na um, emocije i fizičko stanje. Svaka planeta ima sopstveni primarni uticaj, zajedno sa pod-uticajima drugih planeta. S obzirom na to da Sunce predstavlja duh, život i vitalnost – tri aspekta jednog svetla se univerzalno ispoljavaju. Mesec predstavlja dušu, um i instinkte, a Zemlja (koja je karakteristično opisana ascendentima) predstavlja tela koja su postojana, delatna ili uravnotežena.

(…)

Mars i Venera su dve krajnosti jednog uticaja, gledano sa životne strane manifestacije: Venera ima tvorački uticaj, a Mars oplođujući. Saturn i Jupiter su dve krajnosti jednog uticaja vidljive manifestacije. Jupiter je zaštitnička i subjektivna strana tog uticaja, čija druga strana je objektivan i konkretan uticaj Saturna; u tom smislu, Jupiter je manje ograničen fizičkim okvirima.

Za one koji žele da razumeju međutalasne uticaje planeta, ne postoji bolji način nego da se uzmu u obzir Saturn i Jupiter kao vladari nad nižim i višim fizičkim stanjima, i Mars i Venera kao vladari niže i više emocionalne prirode. Tako se tri stanja ljudskog bića mogu sumirati u Merkuru, kao savršenoj mešavini fizičke, emocionalne i mentalne prirode u istinskom ljudskom biću.