METAPHYSICA

Umesto šatre – pesma


Otkada su sklopljene cirkuske šatre

Bradate žene i gutači vatre

Recituju poeziju

Lepojka na trapezu

Skače u provaliju

Sa „Cvećem zla“ na usnama

Patuljci pokušavaju da zajašu muze

Kao da su zebre

Muze ćute

Čime bi njih jedan patuljak

Mogao da namiri?

„Njišti, tvrdoglava mazgo,

Njišti!!“

Al’ muzu možeš naterati na sve,

Osim da progovori.

(Jelena Gavrilović)