METAPHYSICA

U susret knjizi – Uputstvo za inicijaciju i razvoj ljudske aure


Na početku mog teoretskog istraživanja (tada još uvek nisam znao da je to bio početak istraživanja) čitao sam puno knjiga koje se na različite načine obrađivale fenomene vezane za ljudsku auru. Obilje napisane literature i šarenilo u pristupu istim temama u ovoj oblasti česta je samo stvaralo konfuziju u mojim nastojanjima racionalnog razumevanja razvojnih procesa u ljudskoj auri odnosno ljudskom energetskom telu. Tek sam praktičnim radom u svakoj oblasti koja je u ovoj knjizi obrađena, i uz svakodnevno prisustvo ljudi koji su mogli da osmatraju auru (ekstrasensi), uspeo da složim komplikovani mozaik koga čine ukupno razumevanje procesa u našem energetskom telu.

Brzo se ispostavilo da je pisani materijal koji je pratio moja praktična istraživanja dovoljan za pisanje knjige, što naravno u mojim početnim planovima nije uzimano kao moguća opcija. U toku istraživanja stalno se potvrđivalo, kroz čitanje dela drugih autora a i praktično, da su rezultati istraživanja često prevazilazili ono što sam u početku o svom doprinosu na polju razumevanja fenomena vezanih za bioenergiju mogao da pretpostavim.

Neprocenjivu pomoć u istraživanju fenomena vezanih za rast i razvoj aure dali su bez sumnje ekstrasensi sa kojima sam danonoćno radio i bez kojih rezultate istraživanja koji su u ovoj knjizi prezentovani ne bi bilo moguće ostvariti. Napominjem da je bilo potrebno uložiti puno zajedničkog napora i dosta hrabrosti u prihvatanju neobičnih fenomena koji su sve vreme pratili naša zajednička neobična istraživanja.

Jedna od najvažnijih karakteristika aure jeste svakako njen dinamičan i brz razvoj u početku rada na razvoju aure. Brze promene koje se odigravaju na samoj strukturi aure imaju odraza i na promenu efekata koji određena iz struktura u transmisiji bioenergije proizvodi. Tu se prvenstveno misli na prijem i zračenje bioplazme i na kvalitetne karakteristike bioenergije koja se zrači. Može se skoro sa sigurnošću reći da svaka nova struktura aure ima sasvim specifičan uticaj na druge aure u okruženju. Taj uticaj je posebno ispoljen u trenucima kada aura ima izraženo jak globalni bioenergetski potencijal, koji periodično raste i onda naglo opadne na minimum svoje vrednosti. Ispitivanje baš tih uticaja na druge aure je predmet proučavanja moje knjige a verovatno će još dugo biti premet mojih istraživanja i verujem istraživanja drugih autora na polju bioenergije. Ova knjiga zamišljena je kao vodič kroz razvoj ljudske aure i upoznavanje sa fenomenima koji se za vreme tog razvoja u njoj dešavaju. Cilj knjige je da se dobije sistematična informacija o našem energetskom telu i da se možda odlučite na korak razvoja vaše aure.

Ispitivanjem aura ljudi koji su se na nestručan način bavili jogom ili nekim od brojnih tehnika meditacije, ekstrasen je, na žalost, otkrio da mnogi od njih nisu uspešno razvili sopstvenu auru. Razlog zašto dolazi do čestih grešaka u razvoju aure leži u činjenici da su pre svega različite tehnike, koje se nalaze u literaturi ili primenjuju u praksi na različitim kursevima, izvučene iz konteksta ukupnih determinisanih procesa koji prethode određenim vežbama. Zato su te tehnike same po sebi nedovoljne i nedorečene, a efekti njihove primene mogu nepovoljno da utiči na budući razvoj aure.

Razvoj aure zato ne treba prepustiti slučaju ili intuiciji, nego sprovoditi u prisustvu vodiča koji će svojim znanjem uspešno realizovati svaku od faza u razvoju aure. U neopreznom postupanju može se javiti problem veoma usporene ili čak potpuno zamrznute ekspanzije aure. To može gotovo sigurno prouzrokovati velike teškoće, sa neizvesnim ishodom, u kasnijim pokušajima da aura dobije na brzini u svom razvoju, odnosno sazrevanju.

Najveće iznenađenje prilikom istraživanja aure svakako je bilo neobično saznanje da aura ekspandira u prostoru do izuzetno velikih dimenzija. Kolike su zaista dimenzije razvijene aure teško je reći, ali se sa sigurnošću može tvrditi da su veće od prečnika naše planete. Verujem da aura veoma brzo posle svog primarnog širenja dobija prečnik koji višestruko nadmašuje okvire našeg Sunčevog sistema. Tada frontni talas bioenergetskog polja aure dostiže izuzetno velike brzine, prevaljujući ogromna rastojanja u svemiru. U stvari, ekspanzija aure kao prirodni fenomen predstavlja po mom mišljenju pravu minijaturnu kosmičku eksploziju unutrašnje svetlosti koju je teško objasniti i razumeti na osnovu do sada poznatih naučnih saznanja.

Ekspanzija aure po svojoj neobičnosti može se uporediti samo sa širenjem naše vaseljene posle Velikog praska koji se dogodio pre otprilike dvadeset milijardi godina, kada je otpočeo ekspandirajući život svemira. Tada je, da podsetimo, u trenutku same eksplozije, sva materija i energija svemira bila sabijena na tako malom prostoru da je mogla da stane na dlan ljudske ruke. Širenje energije i prvobitne materije koje je tada započelo još uvek traje. Zračenje radio talasa iz svih pravaca naše vaseljene samo je daleki odjek neobičnog prirodnog fenomena koji svojom grandioznošću nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Pozadinsko kosmičko zračenje u velikoj meri podseća na zračenje aura ljudi koji su nekada živeli, ali i onih koji u naše vreme imaju razvijenu auru. Po svemu sudeći, jednom formirana razvijena aura ostaje beskonačno dugo da svetli u prostoru svemira zadržavajući nesigurnu mogućnost svog daljeg razvoja. To samo po sebi nameće brojna pitanja na koje je teško u ovom trenutku naći prave odgovore.

U ovoj knjizi obrađeno je sedam poglavlja. Prvo poglavlje govori o radiesteziji. Ujedno, to je i prva oblast kojom sam počeo ozbiljno da se bavim u svojim istraživanjima. Mnogi moji prijatelji, koji su po profesiji inženjeri kao i ja, bili su sumnjičavi kada sam im govorio o ovom veoma interesantnom metodu za rano detektovanje obolenja i otkrivanje štetnih zračenja u prostoru. Meni je radiestezija puno pomogla, rekao bih da nije bilo nje nikada ne bih potpuno eliminisao uzroke nekih obolenja koja su direktna posledica štetnih zračena kojima sam bio izložen. Da li je ovaj metod naučno prihvaćen ili ne priznaćete manje je važno od efekata koje dobijate njegovom primenom. Ja bih preporučio svima da praktično upoznaju metode radiestezije moje knjige i da to znanje koriste za poboljšanje svog zdravlja i zdravlja svojih najbližih.

Drugo poglavlje u mojoj knjizi govori uopšteno, ali na jedan poseban način, o auri. U ovom poglavlju opisani su metodi kojima smo se služili u osmatranju i merenju aure. Po prvi put tu je data podela čakri na formacijske i periferne čakre. Ova podela je veoma važna i sigurno će važnost ove podele u budućnosti biti sve jasnija.

Sledeće poglavlje je centralna tema moga istraživanja, a to je svakako razvoj ljudske aure. Pretpostavljam da je do sada ovakav detaljan opis svih događanja za vreme razvoja aure po prvi put zabeležen u jednoj knjizi. Otkrili smo da aura poseduje jednu strukturu koja neprekidno ekspandira i drugu strukturu koja je zajednička fizičkom telu i auri. Ova druga struktura je u stalnoj promeni u toku različitih faza u razvoju aure, dok prva monotono ekspandira u prostoru po skoro matematički tačnoj dinamici. Struktura koja se nalazi uz telo, i koja je jednim delom deo tela, formira specifične organe aure koji su zaduženi za apsorpciju i akumulaciju bioenergije u auri, kao i emisiju bioenergije na daljinu.

Kao što sam napomenuo, u auri se stvaraju strukture kojima je zadatak slanje bioenergije na velike daljine. U poglavlju o zračenju bioenergijom dato je dosta podataka o načinima zračenja bioenergije na daljinu u različitim fazama u razvoju aure. Zračenje bioenergije na daljinu je sasvim moguće i ono se uspostavlja sa razvojem aure i razvojem čakri (i drugih struktura u auri) koje imaju mogućnost zračenja bioenergijom. Ovu mogućnost posedujemo svi. Usput budi rečeno, svi mi zračimo bioenergiju i bez razvoja aure, samo je takav oblik zračenja sveden na mali prostor oko našeg tela i uglavnom na nesvesne aktivnosti slanja bioenergije na daljinu (ukoliko dobro razmislite možda ćete se setiti trenutaka kada ste u nekom snažno emotivnom trenutku osetili prijatnu toplotu u predelu pupka – tada ste, u stvari, bili emiteri bioenergije iz vaše aure). Razvojem specifičnih organa u našoj auri višestruko se proširuje naša moć prikupljanja i emisije bioenergije. Slanje bioenergije tada postaje sasvim svesna operacija, ukoliko, naravno, poznajete nove strukture u vašoj auri koje nastaju sa njenim razvojem. Želim ovom prilikom da naglasim da se ja ne zalažem za terapiju bioenergijom kako to neki čine, iako je u mojoj knjizi dato dosta podataka o tome kako se ta terapija izvodi. Ja sam oprobao sve metode zračenja bioenergijom koje su u ovoj knjizi opisane, ali nisam išao dalje od toga. To iz razloga što mene najviše interesuje proces razvoja aure. S tim u vezi ja preporučujem razvoj aure kao najbolji i najsigurniji metod dopune ili akumulacije bioenergije u auri i telu. Rekao bih da je razvoj aure i poznavanje metoda radiestezijskog detektovanja štetnih zračenja osnovna preventiva protiv mnogih zdravstvenih tegoba. Tu bih još dodao da je aktivno kretanje i fizička aktivnost nezaobilazan faktor zdravog života. Ne treba zaboraviti činjenicu da je fizička aktivnost modernog čoveka opala za 90% i više u poslednjih sto godina. Naravno da to veoma utiče na naše zdravlje.

Da bi došlo do uspešnog razvoja aure treba dobro poznavati metode meditacije koji dovode do njenog razvoja. U ovoj knjizi dato je više opisa i slika koje nedvosmisleno upućuju na zaključak da je razvoj aure povezan sa praktikovanjem samo određenih vežbi meditacije. Vežbe meditacije koje ja preporučujem ne zahtevaju nikakve promene u ishrani niti prihvatanje bilo kakve dogme ili nekakvog učenja, čak nema nikakvih novih termina koje treba naučiti da bi se razumelo moje poglavlje o meditaciji. Stavovi za meditaciju ne postoje jer se meditacija izvodi u prirodnom ležećem opuštajućem položaju tela. Zahaljujući ljudima koji su sve vreme pratili moje izvođenje vežbi meditacije, uspeli smo da sakupimo dosta informacija o tome koje od tih vežbi intenzivno utiču na razvoj aure. Naime ne proizvode sve vežbe meditacije isti efekat u razvoju aure. Ogroman broj vežbi nemaju nikakvog uticaja na razvoj aure. U mojoj knjizi dat je solidan fond znanja i iz ove oblasti. Ja sam sve više uveren da su moje vežbe meditacije po svemu veoma slične stanju tela u toku spavanja – ali uz punu svesnost da se meditacija izvodi. Isto tako sve sam više ubeđen da je stanje tela u meditaciji o kojoj ja govorim jedno od prirodnih stanje odmaranja našeg tela i samim tim mišljenja sam da je meditacija tipa za koji se ja zalažem stara koliko i sam čovek. Sada kada razmišljam unazad, shvatam da sam ja u stvari puno puta veoma pravilno meditirao, a da u to vreme nisam znao ništa o meditaciji niti o metodu razvoja aure. To me još više opredeljuje ka razmišljanju da je meditacija jedan prirodan čin i potreba našeg tela.

Sa dugotrajnim praktikovanjem vežbi meditacije, spontano se javlja efekat astralne projekcije koji je takođe opisan u mojoj knjizi. Svake večeri, u trenutku kada utonete u duboki san, vaše astralno telo izleti iz fizičkog tela. Ovog postajete svesni tek kada dugi vremenski period upražnjavate vežbe meditacije koje ja preporučujem za razvoj aure.

Poslednje poglavlje govori i o evoluciji globalne (ukupne ili sabirajuće – rezultantne) aure svih ljudi na našoj planeti. U ovoj planetarnoj auri upisane su aure svih ljudi koji su egzistirali i koji sada žive na našoj planeti. Od stepena njenog razvoja zavisi i naš ukupni duhovni razvoj. Ja se nadam da će moja knjiga pomoći ubrzanom razvoju globalne humane aure i da će jednoga dana razvoj aure svakog od nas biti stvar mentalne i duhovne higijene, kao i stvar opšte kulture, te stoga očekujem da će jednog dana svi imati razvijenu auru. U ovom poglavlju dato je uputstvo kako samostalno razviti auru koristeći sve informacije sadržane u ovoj knjizi.

Verovatno najčešće pitanje koje će čitalac postaviti sebi posle čitanja ove knjige biće – zašto treba razviti auru?

Ja na to pitanje ne mogu da pružim odgovor koji bi bio kompletan i koji bi zadovoljio sveobuhvatnost ove teme. U stvari, svako mora na ovo pitanje da pronađe svoj odgovor.