METAPHYSICA

Propast knjige, gubitak sećanja, degradacija čoveka i društvena dekadencija 7


Slikovni sadržaj 1

U prošlom ogledu razmatrao sam fenomen ubrzanog življenja, i tom prilikom sam  izveo zaključak da je on neprijateljski natrojen prema knjizi, a samim tim i prema smislu postojanja. Uopšte uzev, ogromno ubrzanje u kome se našla savremena civilizacija dovodi do sveopšte redukcije stvari. Ona je očigledna na svim poljima: opadanje biološke (nestanak nebrojenih biljnih i životinjskih vrsta), etničke (uništenje ili nestanak mnogih domorodačkih naroda i etničkih grupa), jezičke (nestanak brojnih jezika, dijalekata, narečja), idejne (iščeznuće metafizike, misticizma, hermetizma, okultizma, alhemije, itd.), kulturne specifičnosti (mediteranska, srednjoevropska, mavarska, galska, itd., umesto čega su svi postali jednoobrazni „evropski građani“ bez ikakvih razlika), kao i drugih raznovrsnosti, usled čega je nastao ambijent monotonije ili uniformnosti. Osim nestanka mnogovrsnih formi, radi se i o nestanku mnogovrsnosti percepcije, suptilnih nijansi osećaja, raznolikosti doživljaja trenutka ili sveta oko sebe, bogatstva iskustva neposredne stvarnosti ili onostranih kosmičkih uticaja, dubine i višesmislenosti simboličkog značenja, itd. Jednostavno rečeno, ubrzani način života redukuje čovekov unutrašnji svet.

Jedan od najupadljivijih oblika degradacije čovekovih saznajnih i estetskih moći je slikovno predstavljanje. Dok su se u pređašnjim epohama čovekove vodeće saznajne i estetske moći zasnivale na zvuku i rečima, to jest na primanju znanja putem čula sluha (Božija objava, duhovno sledbeništvo, predaja od usta do uha, „sedeći u dno učiteljevih nogu i slušajući njegova kazivanja“ /upanišade/, tablice zakona, ezoterijski krug, hermetika, besedništvo, majeutika, dijalog, daršan, mistički zvuk Om iz kojeg je nastao svet, zatim spevovi Ramajana, Ilijada, itd.), danas se one zasnivaju na prenosu misaonog i osećajnog sadržaja putem čula vida, to jest slikovnim predstavljanjem (strip, magazin, revija, igrani film, crtani i animirani film, dokumentarni program, video igrice, šou programi, itd.). 

Slikovno predstavljanje apstraktnog znanja uvek je bilo namenjeno manje inteligentnim slojevima ljudi kako bi mogli da ih usvoje. Neuki, priprosti, durašni, sirovi i ne mnogo umni nisu mogli drukčije da prime viša znanja, osim kao pojednostavljena, vizuelna, slikovna, bajkovita, itd. 

Zar nije Hrist svojim učenicima rekao:

„A kad osta sam, zapitaše Ga koji behu s njim i sa dvanaestoricom za ovu priču.  I reče im:

Vama je dano da znate tajne carstva Božjeg, a onima napolju sve u pričama biva; Da očima gledaju i da ne vide, i ušima slušaju i da ne razumeju…“

Naše doba predstavlja upravo ovakav sistem kalupljenja ljudskih stvorenja koji gledaju a ne vide, slušaju a ne razumeju. Postavljeni u matricu racionalizma, putem političkih doktrina, korporacijskih interesa, prosvetno-pedagoških ustanova i vizuelnih medija formiraju se u amalgam beslovesne biološke mase sa etiketom „građanstva“.

Savremenu eru, sa ključnom ulogom oka, obeležava čvrsta sprega tehnoloških i teoloških struktura koji tvore nezamisliv oblik vladavine. Čovek će biti sveden na elementarne funkcije i osnovne nagone. Dominantne strukture, pomoću računara enormne snage, preuzeće monopol na mentalne, voljne i emocionalne funkcije. Čoveku, kao statističko-numeričkoj stavki, serviraće se gotovi modeli prihvatljivog ponašanja, koji su prošli naučnu proveru. Jedinka, koju krasi unutrašnja dubina – misaonost, osećajnost, samosvojnost, etičnost – više neće postojati. Četvorodimenzionalno ljudsko biće svešće se na objekat u koordinatnom sistemu predvidljivih varijabila. Reč je o strukturama koje su vekovima upredene, a takve će, u još čvršćem obliku, postojati i ubuduće.

U narednom delu predstaviću glavne struje moderne nauke (koju ću u daljem ogledu nazivati „redukciona nauka“ ne bih li na taj način istakao njenu ključnu karakteristiku), pri čemu ću čvršće povezati oglede o dogmi, tehnologiji i brzini življenja. Iz priloženog će se razumeti da je nauka, u smislu čiste spoznaje o poslednjim stvarima, odavno stigla do svojih granica, to jest do granica saznajnih moći, a da je njenu ulogu preuzela tehnologija.

Ravan ljudskog postojanja prolazi revolucionarnu fazu tehnološke revolucije (IT, BIO, NANO).

Promene se događaju na mesečnom nivou, za razliku od pređašnjih revolucija kada se to dešavalo u dekadama.

Pretnje po život na Zemlji:

preveliko zagrevanje, zagađenje vazduha, vode, tla, uništenje šuma, ali i nebrojenih biljnih i životinjskih vrsta

Ubrzana evolucija

dizajn genoma i korekcija

robotika

Proizvodi/Životne forme

Ukrštanje vrsta molekularnim uzgojem

„Direktna evolucija“ DNK inžinjeringom

Evo i uprošćene šeme tehnoloških epoha i njihova obeležja onako kako ih sagledava „redukciona nauka“:

lovačka; divlje horde 1.000,000 g. st.e. – 10.000 g.st.e.: priroda obezbeđuje sredstva

agrikulturna 10.000 g. st.e. – 1800-te g. n.e.: kontrola prirode

industrijska 1800 – 1950.: mehanička agrikultura

IT 1950 – 2020.: automatizovana industrija/agrikultura

BIO/NANO 2020 –?: virtuelna robotizacija

(svi veoma sinergijski/na granicama malog, u „bezbolnom hranjenju“ jedni od drugih)

IT

– Silicijum/bio/optičko/kvantno/nano računarstvo („nema kraja na vidiku“, još 106+)

– (Virtuelna stvarnost/holografska) impresivne sveprisutne komunikacije, hiperspektralni senzori,

„Virtuelno prisustvo“

– Automatsko / robotsko „sve“

– Ogromno smanjenje troškova

Bio

– Dupliranje dužine životnog veka

– Genetski inženjering pre rođenja

– Biljke koje se navodnjavaju morskom vodom (hrana, petrohemijska sirovina, minerali, teraformiranje)

Nano

– Ugljenične nanocevi (600Ks čvrstoća prema težini čelika)

– „Sastavljači”/„žive fabrike”

– Ogromno smanjenje troškova

Uticaji tekuće IT [širom sveta]

Revolucija u društvu

 • Tele-poslovanje
 • Tele-šoping
 • Tele-zabava
 • Tele-putovanje
 • Tele-obrazovanje
 • Tele-medicina
 • Tele-trgovina
 • Tele-politika
 • Tele-socijalizacija

Dolazi do srastanja čoveka sa mašinom

Kvantno računarstvo u početku dostupno u 5 godina

danas 15% populacije koristi računar, do 2010. godine dostići će 60%

Nosivi/ugradivi (osobno)

Elektronika komunikacije, računarstvo, senzorno povećanje, kontrola zdravlja, stimulacija mozga

LjUDSKA INTELIGENCIJA I (NAPREDNO) RAČUNARSTVO

Karakteristike/sposobnosti ljudskog mozga

 • 100 milijardi neurona
 • 100 triliona konekcija
 • 200 proračuna/sekundi, (spora) brzina neuronskih kola
 • 20 miliona milijardi proračuna u sekundi
 • Odličan u (paralelnom računarstvu) prepoznavanju obrazaca,

„loš“ u sekvencijalnom razmišljanju

 • Radi putem „slučajnih pokušaja“

Mogućnosti mašine

 • Trenutno, 10.000 milijardi kalkulacija u sekundi; 100.000 milijardi do 2004
 • Do 2010. dostupno je 20 miliona milijardi (do 2025. na računaru)
 • Do 2030. PC će imati kolektivnu računarsku moć grada punog ljudskih umova

Matriks

„Ultimativni“ pristup obrazovanju – uključi i koristi

Direktna veza silikonskog (ili drugog sličnog) uređaja sa mozgom, (veoma brzo) otpremanje, obrazovanje za nekoliko minuta umesto (mnogo) godina

Nekontrolisano

SAMOREPLIKACIJA

– Briljantni roboti (IT)

– Nano-replikatori (Nano)

– Raznovrsna bio rekombinacija

Bio revolucionarne aplikacije

 • „Životinjska farma“ [lekovi, rezervni delovi]
 • Brzorastuće biljke na/blizu morske površine i biljke koje se navodnjavaju morskom vodom za energiju biomase/zatvoren ciklus CO2
 • Biljke za uzgoj polimera
 • Geni pauka kod koza omogućavaju predenje paukove svile od kozjeg mleka za „Biosteel“, 3,5Ks jačinu aramidnih vlakana za naoružanje
 • Binarno biološko oružje

Primeri

Spoj IT/Bio/Nano

 • Mozak morske zmijuljice umetnut/povezan sa telom robotske ribe (početni kiborg)
 • „Žvak-žvak“ – robot koji jede meso/biljku i koji lovi bio, svari „prirodnu hranu“ da bi „živeo od zemlje“

Oružje od mikro prašine

Mehanički analog bio, mikronske veličine, mehanizovana „prašina“ koja se distribuira kao aerosol i udiše u pluća. Prašina mehanički buši plućno tkivo i izvršava različite „patološke misije“.

Potpuno „nova“ klasa oružja koja je legalna.

Generalno, bio arhipelag „bez otiska prsta“

 • Bakteriološki
 • Virusi
 • Prioni
 • Paraziti
 • Gljive
 • Karcinogeni
 • Toksini
 • Hormoni/regulatori
 • Fatalno do onesposobljavanja
 • Kratko-dugo vreme

Skale

 • Antiflora/fauna/funkcionalni
 • Direktno i (prikriveno) binarno
 • Prirodni, genomski
 • Bio-hakovanje

Nove karakteristike robotskih sistema

 • Od ekspertskih sistema ka veštačkoj inteligenciji i dalje
 • Mnogo reaktivniji od ljudi, znatno povećan tempo
 • Znatno poboljšani hiperspektralni senzori/fuzija podataka
 • Znatno poboljšana preciznost i smrtonosnost
 • Značajno poboljšana pristupačnost/minijaturizacija
 • Redefiniše „rizik“, minimalne žrtve
 • Bitno smanjena logistika

Iz predstavljenog uzimam slobodu da izvedem sledeći zaključak:

mi živimo u eri totalitarne vladavine tehnologije. Čovek se, primenom tehnologije, toliko odvojio od prirodnih uslova života, od zakona nužnosti, od majke Zemlje, da pluta u bezobalnom okeanu svojih ideja bez ikakvog referentnog sistema. Najgore od svega je što svoje ideje i mišljenja uzima kao stvarnost samu po sebi. Zapravo, nauka je metod kojim se čovekova volja unosi u stvarnost, a tehnika je poluga kojom on manipuliše prirodnim i kosmičkim silama. I sve što uznapredovala nauka i tehnika čine jeste za čoveka – i isključivo za čoveka – znači njima podređuje sile prirode svojoj volji. Na taj način dolazi do redukcije mnogovrsnih životnih oblika. Mišljenja sam da čovek može da postoji samo u mnogovrsnosti životnih oblika i nikako drukčije. Njihovom redukcijom on neumitno ugrožava i svoj opstanak. Jer sa redukcijom mnogovrsnosti životnih oblika redukuje se i spektar njegovih utisaka, oseta i osećaja, a samim tim i njegov doživljaj stvarnosti. Posledice toga su monomanija, depresija i suicid.