METAPHYSICA

Kako postati zmaj visprenosti 2


RAZVOJ MENTALNIH SPOSOBNOSTI:

NIŽI STEPEN 2

 

Pre nego što nastavim dalje istaviću upozorenje inteligentnim, ili čak natprosečno inteligentnim, osobama na rizike koji mogu da ih sačekaju u životu ako ne zauzdaju svoju inteligenciju. Naime, iskušenja na koja u životu nailaze inteligentne osobe mnogo su veća od iskušenja prosečnih osoba.

Kao prvo, inteligentna osoba mora znati da razlikuje moguće od nemogućeg. Na tom ispitu pada gotovo svaka od njih.

Šta je moguće? Ono što je omeđeno sopstvenom definicijom.

Šta je nemoguće? Ono što izlazi iz okvira svoje definicije, ili se meša sa definicijom druge stvari.

Primeri:

Poznata je definicija kruga; stoga, krug je krug, a nije kružna kocka.

Poznata je definicija kocke; stoga, kocka je kocka, a nije kockasti krug.

Zvezda ne može biti pravougaonik, itd.

Inteligentne osobe se najčešće zaglave u pokušaju da reše nemoguće zadatke, to jest one koje izlaze iz okvira sopstvenih omeđenosti. Takve mozgalice ih najviše privlače, ali im otupljuju oštricu inteligencije, čega one, na žalost, nisu svesne.

Drugi problem proizlazi iz toga što su inteligentnim osobama svi zadaci odviše laki za rešavanje, te one najčešće tragaju za teškoćama, vide problem tamo gde ne postoji, zapetljavaju stvari da bi ih razrešavale. Osim toga, neprestano teže rešavanju kvadrature kruga ili perpetuum mobile-a.

Treći problem inteligentnih osoba je raspršenost ciljeva. Naime, one misle da mogu da reše mnogo zadataka u isto vreme, te postavljaju pred sobom brojne ciljeve, zbog čega se jedno ostvaruje na štetu drugog, a suma neostvarenih ciljeva se uvećava do te mere da im ne ostavlja slobodan prostor, te se one sudaraju same sa sobom.

Četvrti, ali ne i najmanji, problem inteligentnih osoba sadrži se u tome što umisle da je inteligencija svrha samoj sebi, što ih vodi u zastranjivanje, dijaboličnost, itd. Isto tako da je inteligencija ključ za otvaranje svih tajnih vrata postojanja. No, inteligencija je sredstvo, oruđe, a pravo umeće čoveka je da definiše cilj,  zauzda inteligenciju i upravi je, kao vatrenog đogata, ravno do njega.