METAPHYSICA

Iz tibetanskog spisa – Život svetog Ise, najboljeg od sinova ljudskih


GLAVA XII

1 „Pravedni čoveče“, rekoše njemu uhode guvernera jerusalimskog, „kaži nam da li se povinujemo volji našeg cezara ili da sačekamo brzo izbavljanje svoje.“

2 A Isa, prepoznavši u njima ljude koji su odaslati s nalogom da ga prate, odgovori:

„Ja vama nisam rekao da ćete biti izbavljeni od cezara. Duša grešna, zabludama preplavljena je ta koja će dočekati svoje izbavljenje.

3 Kako ne može biti porodice bez glave, ne može biti ni reda među narodom bez cezara; njemu treba ukazati razumljivu poslušnost, jer on je jedini odgovoran za svoje čine pred vrhovnim sudom.“

4 „Poseduje li cezar božansko pravo?“, pitale su dalje uhode. „I, je li on najbolji od smrtnika?“

5 „Trebalo bi da nema boljeg među muževima, ali ima i patnika, stradalnika, o kojima bi oni odabrani i zaduženi za ovu misiju trebalo da brinu, upotrebivši za to sredstva koja su im dodeljena svetim zakonom našeg Nebeskog Oca.

6 Milost i pravda najviši su atributi jednog cezara; njegovo će ime biti svetlo ako se njih drži.

7 Ali onaj ko drugačije postupa, koji prekračuje granicu moći koju ima nad sebi podređenima, idući toliko daleko da dovodi živote njihove u opasnost, zamera se velikom Sudiji i gubi dostojanstvo svoje u očima ljudi.“

8 Na ovom mestu, jednu staricu koja beše prišla grupi, da bolje čuje Isu, odgurnu u stranu jedan od uhoda koji se postavi ispred nje.

9 Zatim Isa održa slovo:

„Ne dolikuje sinu da u stranu potisne svoju majku zauzimajući njeno mesto. Ko god nije poštovao svoju majku, najsvetije biće posle Boga svoga, nije vredan imena sina.

10 Slušajte, dakle, ono što vam ja kažem: poštujte ženu jer ona je majka sveta i sva istina božanskog stvaranja leži u njoj.

11 Ona je osnov svega što je dobro i lepo, i ona je isto klica života i smrti. Od nje zavisi čitavo postojanje čovekovo, jer ona je njegova prirodna i moralna podrška.

12 Ona vas rađa u mukama. U znoju lica svog ona vas podiže, i sve do njene smrti vi joj donosite najozbiljnije strepnje. Blagoslovite je i obožavajte, jer ona je vaš jedini prijatelj, vaša jedina potpora na zemlji.

13 Poštujte je, čuvajte je. Čineći tako, zadobićete njenu ljubav i njeno srce. Steći ćete milost u očima Božijim i mnogi će vam gresi biti oprošteni.

14 Na isti taj način, volite svoje supruge i poštujte ih; jer one će biti majke sutra, a svaka kasnije pramajka jednog roda.

15 Budite blagi prema ženi. Njena ljubav oplemenjuje čoveka, razmekšava njegovo otvrdlo srce, pripitomljuje divljaka u njemu i čini od njega jagnje.

16 Žena i majka su neprocenjiva blaga data vam od Boga. One su najsvetliji ukrasi postojanja, i od njih će se roditi svi stanovnici ovoga sveta.

17 Isto kao što Bog nad vojskama razdvoji u davna vremena svetlo od tame i zemlju od voda, žena poseduje božansku sposobnost da razdvoji u čoveku dobre namere od zlih misli.

18 Zbog toga vam kažem, posle Boga vaše najbolje misli bi trebalo da pripadaju ženama i suprugama, jer žena je za vas onaj hram u kojem ćete najlakše ostvariti savršenu sreću blaženstva.

19 Prožmite se u ovom hramu moralnom snagom. Ovde ćete zaboraviti svoje tuge i svoje neuspehe, i povratićete izgubljenu energiju neophodnu da vam omogući da pomognete svome bližnjem.

20 Ne izlažite je poniženju. Postupajući tako vi biste ponizili sebe i izgubili onaj osećaj ljubavi, bez kog ništa ovde dole ne postoji.

21 Zaštitite svoju suprugu, da bi ona mogla da zaštiti vas i vašu porodicu. Sve što činite za svoju suprugu, svoju majku, za udovicu ili drugu ženu u nevolji, učinićete Bogu svojemu.“

Iz knjige Nepoznati život Isusa Hrista