METAPHYSICA

Volfram fon Ešenbah


Kao osiromašeni bavarski vitez bio je u službi čitavog niza franačkih feudalaca tadašnjih gospodara gradova Abensberga, Vildenberga i Verthajma. Takođe se zna da je često boravio na dvoru grofa Hermana I od Tiringije, gdje se upoznao sa velikim srednjovjekovnim lirskim pjesnikom Valterom fon der Vogelvajdeom. Po svemu sudeći izleda da je Volfram bio samouk, ali je uprkos tome poprilično poznavao tadašnju njemačku i francusku književnost.

Od Volframovog književnog opusa, koji nose pečat njegove orginalnosti, pored epskog Parsifala, preostalo je osam lirskih pjesama (tagelieder), koje pjevaju o razdvojenim ljubavnicima, nedovršeni ep Vilehalm, koji je nešto kao biografija križara Guillauma akvitanskog i fragmenti još jednog epa zvanog Titurel, koji obrađuje tragičnu ljubavnu priču Sigune.