METAPHYSICA

Oldus Haksli


Oldus Haksli

Godalming, 26. jul 1894 — Los Anđeles, 22. novembar 1963 bio je engleski pisac i jedan od najistaknutijih evropskih esejista XX veka. Njegovi „romani ideja“ zasnovani su na esejističkim modelima rasprava i sukoba načela.