METAPHYSICA

Mejbl Kolins


Mejbl Kolins

Mnogi životi Mejbel Kolins

Kim Fernel

Mladost

Mejbel Kolins (Mabel Collins) rođena je 9. septembra 1851. godine u St. Piters Port Gernsiju (St Peters Port Guernsey) u 8:30 pre podne. Bila je kći Edvarda Džemsa Mortimera Kolinsa (Edward James Mortimer Collins) (zvanog Mortimer), popularnog pesnika i novinara, i Suzane Habard (Susanna Hubbard), kćeri jednog ruskog trgovca i bankara. Njen otac je rođen 1827. godine, kao jedinac izvesnog plimutskog advokata. Nije poticao iz bogate porodice, a kad je napunio dvanaest godina, otac mu je umro od tuberkuloze. Malo potom, njegova majka je pristupila Plimutskoj braći (Plymouth Brethren), (Plimutska braća je konzervativan, evangelistički hrišćanski pokret, osnovan u Dablinu, Irska, 1820. godine.) čiji je član ostala do svoje smrti 1872. godine.

(…)