METAPHYSICA

Đuro Kosanović


Đuro Kosanović

Suštinska i konceptualna misao autora ovog dela je da njegov životni put nije toliko bitan za razumevanje i doživljaj njegovog pisanija i da je potrebno otkriti što manje detalja potencijalnim čitaocima o samom autoru. U tome ima izvesne travenovske želje, ali ne u potpunosti, jer autor nema nameru da prikriva tragove svog prethodnog postojanja. U toj misli nema ni one srećkovićevske kosmičke neupoznatosti njegovog kuma, pesnika neizma.
Dakle, Đuro Kosanović je rođen približno 1398. godine od Hidžre, u godini Konja. Najveći deo svog ranijeg života je proveo na mestu sudara Kolubare i Save, a kasnije tamo gde reka lana seče i poliva jedan vlažni gradić. Tu se već neko vreme, pored ostalog, zabavlja držanjem akademske radionice u oblasti filozofije i logike prirodnih nauka. Objavljivao je kratke priče na raznim književnim sajtovima, kao i u štampanim zbornicima, antologijama i časopisima. Njegova književnost je uglavnom inspirisana starom slovenskom mitologijom koju utkava u svoja dela po principu filozofije eklektike.