METAPHYSICA

Dr Edvard Bah


Dr Edvard Bah, lekar internista, bakteriolog, patolog i homeopata, je rođen 1886.god u Moseliju, pored Birmingena. Studije medicine je upisao 1906.god. a diplomirao 1912.god na Univerzitetu u Londonu. Mladi lekar je mislio da je tradicionalna medicina previše usmerena na fizičke simptome koji su samo vidljivi i nametljivi delovi celine ličnosti.