METAPHYSICA

Младен Теовановић


Др медицине Младен Теовановић, рођен у Србији 1955 године, уз још додатне степене дипломираних стручности,  деценијама се посветио унапређењу хармоније животних токова. Сложеност тих прилаза захтева погледе из бројних углова, у којима се увек налази иста основа, као потка базичног ткања Свега. Живео је и радио у неколико земаља, а пре свега у Русији, Грчкој, Индији и Канади. Провео је године држећи међународна предавања о унапређењу начина преношења знања. Аутор се кроз дугогодишњи рад озбиљно бавио спортом и тренерским радом, комплементарно алтернативним приступима здрављу, музиком, лингвистиком, поезијом, издаваштвом, филозофијом, предавањима у циљу хармонизације живљења, лечењем и исцељивањем, унапређењем људске комуникације, психосоматиком у животној примени, значењем покрета, метафизиком, психологијом  и социологијом. Истраживања у области обједињавања разноврсних прилаза схватању законитости разноликих животних процеса, Природе и Постојања, довела су до ауторовог уобличавања Теорије Тројне Суштине (Trinicore Theory) у виду одређеног израза древне Теорије Четири Елемента. Поред тога је покренуо и Ориологију као науку о граничности и Евтерапију у циљу унапређења  живота у целини. У свом међународном раду се залаже за поштовање традиција и религија које негују традиционалне Људске вредности. Посебну пажњу посвећује односима природне полности, као и односима у породици. Налази да су односи међу члановима породице, у ужем и у ширем смислу, од превасходне важности и око којих не би ни било толико светских полемика да породица није толико важна и да је све то једноставно, лако и подразумевајуће. Суштину разумевања аутор успоставља на темељу односа између Душе, Ума, Тела и Духа.