METAPHYSICA

Iza vela


Šta se sve dešava gore

Iza vela

Nije nam dano da znamo

Zavirimo

Tu i tamo

Tek po rosi na dlanu osetimo

Da se nema reč rasplinula u visinama

I kanula dole,

Tek, postoji neko saglasje

Između zvezda na nebu

I zrikavaca u travi

Kad čovek moli

Još ponekad zamišljam

Da sam mala sveštenica u hramu

Čudnih bogova

Sa rukama koje se tope

Kao divovske sveće

I tamnim žiškom što gori

Odolevajuć vetrovima

Još ponekad mislim

Imam uši od borovih iglica

I čujem neizricive tajne

iz sveta mravljivh lavova

Što se vrte oko nebeskih luči

Ne mareći za svoj usud

I ma kuda plovila

Veslajući

Ili punim jedrima

Verujuć da sam slobodna

Ne uspevam da otplovim dalje

Od užeta kojim sam vezana

Za to sidro

Iza vela.

Jelena Gavrilović