METAPHYSICA

ZOHAR


ZOHAR

 

 1. Ljiljan 

Tajna duhovne zaštite otkrivena je kroz raskošnu metaforičnu raspravu rabina Čickijaha. Rabin objašnjava da su duhovne sile koje nas štite i čuvaju znane kao Trinaest atributa ili obeležja Milosti. One se prenose u naš fizički svet posredstvom prvih trinaest reči Tore. Kada se izriče sud protiv nas, ovih trinaest reči mogu da nas zaštite od njegovog uticaja. Čim spustimo pogled i osmotrimo mistične oblike i nizove aramejskog teksta, i izvučemo duhovni uvid iz njih, mi privlačimo Svetlost zaštite na sebe.

 1. Rabin Čickijah počinje raspravu stihom: „Šta je ljiljan među trnjem“ (Šir Hašim – Solomonova pesma nad pesmama – 2:2). ON PITA: Šta je ljiljan? I ODGOVARA: Zajednica Izrailja (Izraela), ODNOSNO MALHUT (Malkut). Jer, postoji ljiljan i ljiljan se tamo nalazi. I kao što je ljiljan među trnjem protkan crvenim i belim nijansama, tako je i zajednica Izrailja obeležena uticajima suda i milosti. Kao što ljiljan ima trinaest latica, tako je i zajednica Izrailja okružena sa trinaest atributa Milosti. Stoga, između prvog pomena imena Elohim, U PRVOM ODELJKU, „U POČETKU ELOHIM STVORI (BEREŠET – POSTANJE – 1:1), DO DRUGOG POMENA ELOHIMA, POSTOJI TRINAEST REČI U STIHU, KOJE SU PREVEDENE KAO NEBO, I ZEMLJU. A ZEMLJA BJEŠE BEZ OBLIČJA I PUSTA, I BJEŠE TAMA NAD BEZDANOM; I DUH…“ (Postanje 1:2). Ove reči okružuju i čuvaju zajednicu Izrailja.
 1. Nakon toga, IME ELOHIM se pominje po drugi put u istom odeljku: „(i duh) ElOHIMA DIZAŠE SE NAD“ (BEREŠET 1:2). Zbog čega se ono ponovo pominje? Da bi iznelo na svetlost pet čvrstih listova koji okružuju ljiljan. Ovih pet LISTOVA predstavljaju pet dveri spasenja. O ovoj tajni govori stih: „Podići ću pehar spasenja“ (Tehilim – Psaltir – 116:3). Ovo je „pehar blagoslova“ koji se podiže nakon obeda. Pehar ili čašu drži pet prstiju, nijedan više, kao što ljiljan podupire pet čvrstih latica, koji i predstavljaju pet prstiju. Sledstveno tome, ljiljan je pehar blagoslova. OD DRUGOG do trećeg pomena IMENA Elohim ima pet reči, koje su prevedene kao: „DIZAŠE SE NAD VODAMA, I REČE…“ A OVE REČI SE PODUDARAJU SA PET LISTOVA. Stih nastavlja: „I REČE ELOHIM…. NEKA BUDE SVETLOST“ (Berešet 1:3). Nakon što je stvorena svetlost, ona je skrivena i zaključana u Brit (savez) koji je ušao u ljiljan i učinio ga plodonosnim. Što je opisano kao “drvo rodno… u kojem će biti seme njegovo” (Postanje 1:11), a seme je – Brit.
 1. I baš kao što je Brit zasejan kroz četrdeset i dva sjedinjavanja ili oplodnje iz istog semena, tako je i urezano i sveto ime zasejano kroz četrdeset i dva slova koja opisuju stvaranje.
 1. Cvat / (cvet) Pupoljci 

Mnoge duhovne tajne se kriju u narednom odeljku. Pupljenje i cvetanje oslikava proces stvaranja koji se odvija u Gornjem svetu, jednako kao i u Donjem, koji predstavlja naš fizički univerzum. Kao što je u semenu sadržan čitav cvet, tako je i u prvobitnoj zamisli stvaranja sadržan čitav univerzum, uključujući i njegovo konačno i potpuno savršenstvo. Ova hebrejska slova koja govore o pomenutim tajnama omogućavaju nam da sagledamo buduće posledice koje su već prisutne u sadašnjim delima, baš kao što je cvet prisutan u semenu.

Zohar govori o velikim patrijarsima koji su takođe već bili uključeni u prvobitnu zamisao ili seme stvaranja. Ove duhovne vođe će postati univerzalni kanali kroz koje će ljudski rod dolaziti u doticaj sa Svetlom Stvoritelja. Pojavljivanje ovih velikih ljudi u aramejskom tekstu Zohara pomaže nam da osnažimo našu vezu sa Stvoriteljem i našim sopstvenim duhovnim korenima.

 1. „U POČETKU“, rabin Šimon navodi stih: „Cveće (pupoljci cvetova) se vidi po zemlji“ (Šir Haširim – Solomonova pesma nad pesmam – 2:12). „Pupoljci cvetova“ ukazuju na čin stvaranja; „vide se po zemlji“. Kada? Trećega dana, kao što je pisano: „I pusti zemlja iz sebe“ (Berešet – Postanje – 1:12). Od tog dana, ono je vidljivo na zemlji. „Dođe vreme orezivanju (ili „pevanju“ u većini prevoda, budući da su ove dve reči – „orezivanje“ i „pevanje“ – homonimi na hebrejskom; prim.prev.)“, što se odnosi na četvrti dan, kada je „rezidba nasilnika (negativnih sila)“ usledila. O TOM JE DANU, DAKLE, PISANO: „NEKA BUDE SVETLO“ (Berešet – Postanje – 1:14), s tim da je slovo Vav izostavljeno iz reči „svetlo“. (Hebrejska reč „svetlo“, kada se piše bez vav, može da znači i prokletstvo). „I glas grličin čuje se“ (Šir Haširim – Pesma nad pesmama – 2:12), upućuje na peti dan, o kojem je pisano: „Nek’ se uskomešaju vode (Berešet 1:20) da živa stvorenja provrve“. „Čuje se“ (Šir Haširim 2:12, drugi deo), odnosi se na šesti dan, za koji je rečeno: „Da načinimo čoveka“ (Berešet 1:26), koji će biti brži da dela nego da sluša. Jer, ovde stoji: „Da načinimo čoveka“, dok na Gori sinajskoj, kada Hašem (Gospod) traži od naroda izrailjskog da se izjasni o Tori (Knjizi zakona), narod odgovara: „činićemo i slušaćemo (pokušaćemo da razumemo)“ (Šemot – Izlazak – 24:7). „U našoj zemlji“ (Šir Haširim 2:12) odnosi se na „dan Šabata“, koji predstavlja Zemlju života (ili Zemlju živih), što će reći, SVET KOJI ĆE NASTATI.
 1. Drugo tumačenje je da cvat ili pupoljci predstavljaju Patrijarhe koji su ušli u promisao Stvoritelja i otišli u budući svet, BINU, da budemo precizni, gde su se pritajili. Odatle su se iskradali i skrivali u istinskim prorocima. Josif se rodio, i oni su se sakrili u njemu. Kada je Josif ušao u Svetu zemlju, on je otkrio njihovo prisustvo i „oni su se ukazali na zemlji“ i postali vidljivi. A kada su to vidljivi? Kada se duga pokaže na nebu. Jer, kada se pojavi duga, pojavljuju se i oni. Tog časa , „dođe vreme orezivanju“. Što znači da je to period uništenja zlih na zemlji. Ali, zašto su onda zli pošteđeni (a ne „orezani“)? Jer su se pupoljci cvetova pojavili na zemlji. Da se oni nisu bili pojavili, JOŠ DAVNO, (ZLI) ne bi opstali na zemlji, i svet bi bio uništen.
 1. A ko održava svet i uzrokuje pojavu Otaca (patrijarha)? To su glasovi dece koja proučavaju Toru. I svet je spasen (od propasti) zbog ove dece. U znak poštovanja prema ovoj deci, pisano je: „Načinićemo ti zlatne grivne, sa šarama srebrnim“ (Šir Haširim 1:11). Ovo se odnosi na decu, dečake i mladiće, jer piše: „I načini dva heruvima zlatna“ (Šemot 25:18)

 

 1. Ko je to stvorio?

 

Zohar raspravlja o isprepletenosti duhovnih procesa Stvaranja (Tvorevine), i istražuje tajne povezane sa gornjim (višim) duhovnim svetovima, hebrejskim slovima i Patrijarsima. Spis objašnjava kako je nedokučivi i bezgranični Stvoritelj ograničio i prigušio delić svoga Svetla kako bi ga obznanio u onoj meri u kojoj čovek, smrtnik, može da ga primi. Dok pažljivo proučavamo hebrejsko pismo i poniremo u smisao ovih duhovnih tumačenja, dobijamo deo duhovnog svetla u svom životu, onoliko koliko smo u stanju da primimio i upotrebimo.

 1. U početku: Berešet. Rabin Elazar započinje raspravu citatom: „Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio?“ (Ješajah – Isaija – 40:26). ON PITA: „Podignite gore oči svoje. Ka čemu? ZATIM ODGOVARA: Ka mestu ka kome se sve oči podižu. A ko je stvorio to mesto, odnosno te stvari? On je onaj ili ono što otvara oči, MALHUT GLAVE ARIK-ANPIN. A valja znati da tamo, na Zastrtom Svodu, Skrivenoj Atici (Pradavnom; Onom koji je od davnina) počiva pitanje: Ko je to stvorio? I ko je On? TO JE ONAJ KOJI SE ZOVE Mi (doslov. „ko“, od hebrejskih slova Mem i Jud, koji se javljaju u reči Elohim), KOJI JE SEDAM DONJIH SEFIROTA BINE; On je (nebeski), koji je pozvan iz najviših nebesa, i sve je u Njegovoj vlasti. Pitanje se tiče Njega, a On je skriven. Nazvan je Mi, što izražava samo pitanje, jer izvan Njega i ne postoje pitanja. Stoga, najviše nebo se naziva Mi, ŠTO JE ODRAZ PITANJA, jer dalje od Njega nema više pitanja. Dakle, najviše ili krajnje nebo, GDE POČIVA PITANJE, zove se „Mi“.
 1. Postoji još jedna krajnost, na drugoj, donjoj strani, zvana Mah (doslov. „šta“, od slova Mem i Hei). U čemu je razlika između Mi i Mah? ON ODGOVARA: Prvo je skriveno i nazvano Mi. Tu počiva pitanje: Čovek je tragao i pitao se u nastojanju da razume kako da sa jednog nivoa pređe na drugi, dok ne dostigne najviši mogući nivo – MALHUT. Kada dospe tamo, biće mu postavljeno pitanje: Šta? ŠTO ZNAČI, šta si naučio? Šta si video? Šta si postigao, s obzirom na to da je sve i dalje skriveno i zastrto kao i pre! Kao što je pisano: „Jer, pitaj pređašnji naraštaj, i nastoj da razabereš od otaca njihovih. Jer smo mi jučerašnji, i ne znamo ništa…“ (Jov .8:8-9).
 1. A o ovoj tajanstvenoj temi je pisano: „Koga ću ti uzeti za svedoka? S čim ću te izjednačiti”? (Eicha – Plač Jeremijin – 2:13). Jer, kada je Sveti hram razoren, glas se prolomio i rekao: „Šta (Mah) ću ti uzeti za svedoka, i s čime ću te uporediti?“ Što znači da će ti ova reč „šta“ (spoj slova Me mi Hei) svedočiti svakog živog dana, bez prestanka, od davnina. Kao što je pisano: „Svedočim vam danas nebom i zemljom (Devarim – Ponovljeni zakon – 30:19).“ „S čime ću te uporediti?“ U tom istom duhu, od jednakog značaja, GDE „ŠTA“ IMA ULOGU VEČNOG SVEDOKA, krunišem te svetim krunama i postavljam te za vladara nad zemljom. Kao što je pisano: „To li je grad za koji govorahu da je prava lepota, radost svoj zemlji?“ (Eicha – Plač Jeremijin – 2:15). Povrh toga, nazvao sam te: „Jerusalime, grade čvrsto sazdani, i kao u jedno saliveni“ (Tehilim – Psaltir – 122:3). „S čime ću te uporediti?“ (Eicha 2:13). Kakvo je tvoje stanje ovde (u ovozemaljskom svetu), takvo je, po svemu sudeći, i gore! OVO SE ODNOSI NA JERUSALIM NA VISINI (u duhovnom, večnom svetu). I kao što sveti narod ne ulazi u sveti sabor dole (na zemlji) tako sam se i ja zakleo da neću ući gore (na nebu), sve dok se vi dole ne okupite. I neka vam je za utehu da sam vas postavio na istu nivo sa JERUSALIMOM NA VISINI, KOJI JE MALHUT, u večnosti. I evo vas tu, „Jer je nesreća (bezakonje) tvoja velika kao more“ (Plač Jeremijin 2:13). Ako kažeš da ti nema spasa ni leka, ko (Mi) će te isceliti? Onaj isti skriveni božanski nivo, KOJI JE NAZVAN Mi, na kojem počiva sve postojeće, DAKLE, BINA, on će vas isceliti i podupreti.
 1. Mi znači krajnje ili najviše nebo gore, KOJE JE IZRAILJ – SABA I TEVUNAH; Mah ZNAČI krajnje ili najniže nebo dole, KOJE JE MALHUT. I to je ono što je Jakov, KOJI JE ZEIR-ANPIN, nasledio, jer je on bio „srednja prevornica (prečka) preko srede dasaka, s jednog kraja do drugog“ (Šemot – Izlazak – 26:28). Od gornjeg kraja, koji je Mi, do donjeg kraja, koji je Mah. Jer, on stoji na sredini, IZMEĐU IZRAILJA – SABA I TEVUNAH – I MALHUTA. I to je ono zbog čega je Mi stvorio sve ovo! ZBOG TOGA JE IZRAILJ – SABA I TEVUNAH – koji je nazvan Mi, STVORIO ZEIR-ANPINA I NUKVU, KOJI SU NAZVANI ALEF, LAMED I HEI.

 

 1. Ko je to stvorio po Elijahu (Iliji) 

Rabin Šimon Bar-Johai je opisao svom sinu, rabinu Elazaru, svoj mistični susret sa prorokom Elijahom (Ilijom). Tom prilikom su natprirodne tajne Stvaranja (Tvorevine), o kojima je bilo reči u prethodnom delu, bile otkrivene svetom Učitelju. Reči i rečenice iz ove pripovesti daju nam snagu da se još čvršće povežemo sa Svetlom.

 1. Rabin Šimon reče: „Elazare, sine moj, ućuti, i neka božanska tajna, o kojoj ljudi ne podozrevaju ništa, bude otkrivena.“ Rabin Elazar je prestao da govori i utihnuo. Rabin Šimon je plakao i stajao u tišini neko vreme. Rabin Šimon tada reče: „Elazare, šta je Eleh (doslov. „ovo“ (množina; „ove stvari“; „sve ovo“; prim.prev.), koje čine slova ALEF, LAMED I HEI)? Ako kažeš da su to planete i znaci zodijaka, zar oni nisu oduvek vidljivi? I nije li njih stvorio Mah (od dva hebrejska slova, Mem i Hei), koji je MALHUT? Kao što je pisano: „Rečju Hašemovom (Božjom) nebesa su stvorena“ (Tehilim – Psaltir – 33:6), ŠTO ZNAČI DA JE MALHUTOM, KOJI JE NAZVAN „REČ HAŠEMOVA“, STVOREN SVET. A ako se reč ELEH (od hebrejskih slova ALEF, LAMED I HEI), odnosi na skrivene stvari, onda nema POTREBE da bude napisano ELEH, jer su PLANETE I NJIHOVI ZNACI vidljivi.
 1. Ova tajna nikada nije bila otkrivena, sve do dana kada sam šetao obalom mora. Elijahu mi je prišao i upitao me: „Učitelju, znaš li šta ‘Mi (ko) je stvorio Eleh (ovo)’ znači“? Odgovorio sam: „Ovo su nebesa i nebeske vojske, dela Presvetoga, da je blagoslovljen On. Čovek treba da gleda ta dela i blagosilja Njega, kao što je pisano: „Kada gledam nebesa, dela prstiju Tvojih… Gospode naš, kako je slavno ime tvoje po zemlji celoj“ (Tehilim 8:4-10).
 1. On mi reče: „Gospod, Presveti, blagoslovljen da je On, ima veliku tajnu koju je otkrio svojoj nebeskoj Akademiji (Ješiva na visini). Tajna se sastoji u tome da kada najskriveniji i najtajanstveniji (Tajna nad tajnama) poželi da otkrije Sebe, on uvek stvori polaznu Tačku (osnovnu ideju), KOJA JE MALHUT, i ta se tačka uzdigne i postane Misao, KOJA JE BINA. ŠTO SE ZNAČI DA SE MALHUT UZDIGAO I DA JE OBUHVAĆEN BINOM. On u njoj, Bini, oblikuje sve predstave i ugrađuje sve planove.
 1. I On unutra ugrađuje osveštanu i skrivenu luču, KOJA JE MALHUT SADRŽAN U BINI, i utiskuje mistične i svete nacrte. To je veoma temeljna struktura koja izranja iz dubine misli, ŠTO JE TAJNA TRIJU GORNJIH SEFIROTA, i zove se Mi, označavajući polaznu osnovu ove građevine (ili sam početak gradnje). Ona i jeste i nije izgrađena; pohranjena je duboko u imenu ELOHIM. ŠTAVIŠE, zove se samo Mi (od samo dva slova imena ELOHIM, MEM I JUD). ŠTO ZNAČI DA JOJ NEDOSTAJU SLOVA ALEF, LAMED I HEI OD PUNOG IMENA ELOHIM. On čezne da otkrije Sebe i da bude nazvan ELOHIM, te se odeva u raskošnu odeždu koja sija i obasjava sve oko sebe, ŠTO JE SVETLO HASADIM, i stvara Eleh (od slova Alef, Lamed i Hei). A ova slova, Alef, Lamed i Hei, kada se spoje, uzdižu se do imena ELOHIM, ŠTO ZNAČI DA SADA SLOVA Mem i Jud, zajedno sa slovima Alef, Lamed i Hei, tvore ime Elohim. Što će reći, dok On nije stvorio slova Alef, Lamed i Hei, ona nisu mogla da se uzdignu i spoje u reč Elohim. Oni koji su sagrešili obožavajući Zlatno tele, zloupotrebili su ovu tajnu govoreći: „Eleh (ovo su) tvoja božanstva, Izrailje“ (Šemot – Izlazak – 32:4).

 

 1. Majka (Ima) pozajmljuje svoju odeću kćerki 

 

Zohar objašnjava da, tokom procesa Stvaranja, sefirot (nivo) Malhut mora da pozajmi sredstva iz Gornje ravni, poznate kao sfera (sefirot) ili svet Bine, da bi izgradio fizički svet. Samom Malhutu nedostaje sposobnost da se uzdigne i napaja Svetlošću neophodnom za izgradnju naše fizičke dimenzije. Kada naša sopstvena sredstva nisu dovoljno vredna ili moćna da sama proizvedu Svetlo, duhovne sile koje prenose slova ovog kazivanje učiniće nas kadrim da pribavimo sredstva iz Gornje ravni.

 1. Imajući to u vidu, rabin Šimon je rekao da su nebesa i nebeske vojske stvorene od strane Mah, odnosno Malhuta. Kao što je pisano: „Kada pogledam nebesa tvoja, delo prstiju Tvojih…“ (Tehilim 8:4/Psaltir 8:3). NO, PRE TOGA je zapisano: „Kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji! Podigao si slavu svoju više nebesa“ (Tehilim 8:2/Psaltir 8:1). NEBESA SU STVORENA IMENOM MAH, ODNOSNO MALHUTOM. MEĐUTIM, IZRAZ „više nebesa“ ili „iznad nebesa“ UKAZUJE NA BINU, ODNOSNO „MI“, KOJI JE IZNAD SFERE ZEIR-ANPIN, KOJA SE NAZIVA „NEBESIMA“. Što znači da se ono uzdiglo do imena ELOHIM. Da pojasnimo: IME MA, KOJE JE MALHUT, UZDIGLO SE I POSTALO DEO BINE, tvoreći tako ELOHIM. Stvorilo je svetlost svoga svetla. ŠTO ZNAČI DA JE STVORILO SVETLO HASADIM, KAO RASKOŠNU ODEŽDU ZA SVETLO HOHMA, KOJE JE U IMENU „MI“ unutar kojeg zakriljuju ili prekrivaju jedno drugo. Potom se MALHUT uzdigao i ušao u božansko ime ELOHIM, koje je i ime BINE. Zbog toga se zapis: „U početku, Elohim stvori…“ (Berešet – Postanje 1:1) odnosi na gornji ili viši Elohim, KOJI JE BINA, A NE MALHUT. Mah, odnosno Malhut, nije tamo, nije još oblikovan, prema tajni Mi i Eleh koju smo ranije pomenuli.
 1. Kada su imena Alef, Lamed i Hei svučena iz Bine u MALHUT, to je kao da je Majka (Ima) pozajmila svoju odeću kćerki i ukrasila je vlastitim ukrasima. IME ELOHIM JE, DAKLE, SPUŠTENO ILI SVUČENO IZ BINE – MAJKE (Ime) – DO KĆERI – MALHUT. A kada je nju bogato ukrasila? Onda kada se svako muško pojavilo pred njom. A U POGLEDU NJE je pisano: „Da se svako muško između vas pokaže pred Gospodom, Hašemom (Šemot – Izlazak 34:23).“ Jer, MALHUT je nazvan „Gospodom“ ili Vladarem, U MUŠKOM RODU. Kao što stoji: „Evo, kovčega saveza Gospoda sve zemlje (Jehošua – Jošua, Isus Navin – 3:11).“ OVAJ STIH OPISUJE MALHUT, KOJI JE KOVČEG SAVEZA, KAO „GOSPODA (ADONA) NAD SVOM ZEMLJOM“, ŠTO JE MUŠKO IME. TO JE STOGA ŠTO JE ONA DOBILA „ODEŽDU“ I PRIMILA DUHOVNU ENERGIJU, „UKRASE“, OD SVOJE MAJKE – BINE. Potom slovo Hei napušta ime Mah I ZAMENJUJE GA slovo Jud. TU MALHUT postaje Mi, baš kao i BINA. Zatim se ona odeva u muško ruho, ruho BINE, da bi pred nju stalo svako muško iz Izrailja.
 1. A ostala slova, tačnije, Alef, Lamed i Hei, Izrailj je spustio dole, iz BINE, U MALHUT, KOJI SE SADA ZOVE „MI“, KAO I BINA. „Kada se spomenem ovoga (Eleh)“ (Tehilim – Psaltir – 42:4), znači: „kada izgovorim ova slova svojim ustima“ i dušu svoju izlijem (Ibid.). Suze prolivam po nagonu duše svoje da spustim (ili svučem) slova Alef, Lamed i Hei iz Bine – „u dom Elohima“ (Ibid). Odnosno, U MALHUT, KAKO BI SE MALHUT ZVAO ELOHIM, KAO I BINA. A čime ću ih svući ili spustiti? „Glasovima slave i hvale, sa mnoštvom koje sveti dan praznuje“ (Ibid.). Rabin Elazar dalje kaže: „Moje ćutanje je podiglo sveti hram na visini, koji je BINA, i sveti hram dole, koji je MALHUT. KADA PRIHVATAŠ ONO ŠTO DRUGI KAŽU KAO ISTINITO, reč vredi jednu selu (novčić), a ćutanje – dva. Stoga, izgovorena reč koja vredi jednu selu ili novčić odnosi se na ono što sam izrekao i pojasnio, a prećutana reč se odnosi na moju tišinu, KOJA VREDI DVOSTRUKO VIŠE. ZAŠTO? Zbog toga što se u mojoj tišini dva sveta stvaraju i stapaju u jedan. Ti svetovi su BINA I MALHUT. DA NISAM UTIHNUO (stih 11), NE BIH DOSTIGAO SAGLASJE OVA DVA SVETA.
 1. Rabin Šimon je rekao, sada ćemo se vratiti na raniji tekst i zaokružiti raspravu. Kao što je pisano: „Ko izvodi vojsku svega toga na broj?“ (Ješajah – Isaija – 42:26), jer postoje dve reda ili ranga i oba valja navesti: prvi, Mah, niži; i drugi, Mi, viši. Viši rang je opisan rečima: „Hamoci (koji izvodi) vojsku svoju na broj“. ZAPAŽAMO DA ODREĐENI ČLAN „HEI“ u reči Hamoci upućuje na Onog koji je znan, kojemu niko i ništa nije nalik, što će reći – Mi. Na isti način, u iskazu „Hamoci (koji daje rast; čini da raste i niče) trava i bilje iz zemlje“, ODREĐENI ČLAN „HEI“ u reči Hamoci ukazuje na poznati subjekat (onog koji je znan) nižeg reda ili ranga – Mah. Ali, sve je to jedno, JER SU OBOJE NA ISTOM NIVOU MALHUTA, PRI ČEMU ONAJ VIŠI PREDSTAVLJA „MI“ MALHUTA, A NIŽI – „MAH“ MALHUTA. Sledstveno tome, “izvodi ih na broj” (prebrojava ih ili postrojava; prim.prev.) znači da cifra 600.000 predstavlja BROJ ZVEZDA koje stoje na okupu i čine da niču vojske po vrstama njihovim, koje su nebrojane.
 1. I nad svima njima, bilo da govorimo o onih 600.000 ili o vojskama (ili narodima) NEBROJANIM, treba da bude „zazvano ime“. Šta znači to, „da bude zazvano ime“ (Devarim – Ponovljeni zakon – 28:10). Ako bismo rekli da to znači da ih treba nazvati ili prozvati po (njihovom) imenu, nismo u pravu. Jer u tom slučaju On bi rekao da ih treba „pozvati ili prozvati po njihovom imenu“. Ispravnije bi bilo reći da kada se ovaj rang ili ravan ne uzdigne do imena ELOHIM i ne nazove Mi (stih 14), on nije u stanju da izrodi (učini da iznikne ili izraste) ono što je u njemu skriveno, ili da dâ rod različitim vrstama u njemu pohranjenim. Premda su sav taj rod i sve te vrste u njemu pohranjeni, drugim rečima, PREMDA SU SE I SLOVA ALEF, LAMED I HEI VEĆ UZDIGLA, NEDOSTAJE IM „RASKOŠNA ODEŽDA“ HASADIMA, ŠTO ZNAČI DA SU I DALJE SKRIVENA I DA NE DOMAŠUJU DO IMENA ELOHIM (stih 14). Budući da je On stvorio slova, Alef, Lamed i Hei, koja se uzvisuju da bi tvorila Njegovo ime, TO ZNAČI DA SU ONA ODEVENA U „RASKOŠNU ODEŽDU“ (svetla) HASIDIMA, PRI ČEMU SE SLOVIMA ALEF, LAMED I HEI PRIDRUŽUJU I SLOVA MEM I JUD, TVOREĆI IME ELOHIM. Silom ovog imena, dakle, On je učinio da izniknu i izrastu savršeno. I to je smisao iskaza „da bude zazvano ime“. ŠTO ZNAČI da je On svojim imenom pozvao i izrodio svaku pojedinu vrstu života na zemlji, dovevši je do savršenstva. ZATIM JE PISANO: „KOJI IZVODI VOJSKU SVEGA TOGA NA BROJ. I ZOVE SVAKO PO IMENU“ (JEŠAJAH – ISAIJA – 40:26), CILJAJUĆI NA IME SAVRŠENSTVA – ELOHIM. Isto vidimo i na drugom mestu, gde je zapisano: „Gle, po imenu pozvah“ (Šemot – Izlazak – 31:2), ŠTO ZNAČI, „Darovao sam (izgovorio nad; oslobodio silu svoga imena na…; prim.prev.) ime svoje Veseleilu (Besalelu)“, kako bi Veseleilovo postojanje dostiglo savršenstvo ili teklo savršeno skladno.
 1. „Velike radi sile njegove“ (Ješajah – Isaija – 40:26). ON POSTAVLJA PITANJE: „U čemu je smisao veličine sile njegove?“ I DAJE ODGOVOR: Ovo je božanski nivo, božanska ravan, gde sva stremljenja ka Njemu uzvisuju. A uzvisuju se tajanstvenim i skrivenim putem…. Jer je njegova sila jaka. U tome je tajna božanske sfere zvane „Mi“ koja se uzdigla do imena Elohim. Kao što smo već rekli, iskaz „da ijedna ne izostaje“ (stih 26) odnosi se na 600.000 zvezda koje je On iznedrio silom svoga imena. A budući da „nijedna ne izostaje“ u tom broju od 600.000, to znači da svaki put kada bi Izrailj stradao i bio kažnjen zbog svojih greha, broj bi KASNIJE bio popunjen. I niko nikada nije izostavljen iz onih 600.000, da bi se održala podudarnost IZMEĐU GORNJIH I DONJIH SVETOVA. Baš kao što niko ne manjka U BROJU 600.000 gore, tako niko ne manjka U TOM BROJU ni dole.
 1. Slova po rabinu Hamnuni-Sabi

 Pojedinačne energetske sile, koje se ispoljavaju kao hebrejska slova, stadoše pred Tvorca tražeći od Njega da budu oruđa stvaranja sveta. Tvorac je na kraju pristao da upotrebi slovo Bet, budući da je to prvo slovo hebrejske reči Braha (blagoslov). Zohar opisuje jedinstvene attribute svakog od dvadeset i dva slova i duhovnu energiju koju ono prenosi. Sve te sile i snagu njihovih blagoslova primamo kada pomno posmatramo aramejski tekst i izvučemo pouke iz njega.

 1. Berešet (u početku): Rabin Hamnuna-Saba (stariji) rekao je da u OVIM REČIMA NAILAZIMO NA: „BEREŠET BARA ELOHIM (U početku, Elohim stvori)“ (Berešet – Postanje – 1:1), PRI ČEMU JE REDOSLED slova u ovom iskazu obrnut. U početku, za hebrejskim slovom Bet odmah sledi još jedno Bet, odnosno, BEREŠET BARA. Zatim, PISANO JE na početku sa jednim ALEF, za kojim sledi još jedno ALEF, što upućuje na Elohima Eta na hebrejskom. DALJE OBJAŠNJAVA DA, kada je Presveti, blagoslovljeno Ime Njegovo, promišljao o stvaranju sveta, sva slova su JOŠ UVEK bila skrivena. Jer je, dve hiljade godina pre stvaranja sveta, Presveti, blagoslovljeno Ime Njegovo, posmatrao slova i veselio se njima.

(A) Slovo Tav.

 1. Kada je naumio da stvori svet, sva slova hebrejskog alfabeta poređala su se pred Njim, od prvog do poslednjeg. Slovo Tav našlo je za shodno da se pojavi prvo, rekavši: „Gospodaru sveta, molim Te da započneš stvaranje sveta od mene, jer sam ja pečat Tvoga prstena, koji je Emet (istina), ODNOSNO, POSLEDNJE SLOVO REČI EMET. A kako se Ti sam nazivaš OVIM IMENOM ISTINE, priličilo bi Caru da počne slovom Tav i stvori svet mnome.“ Presveti, blagoslovljeno Ime Njegovo, na to odgovori: „Dostojan si i vredan, ali nisi pogodan da svet bude stvoren tobom. Suđeno ti je da budeš znak na čelu vernih, onih koji drže Zakon Tore od Alefa do Tava, ali kada se ti pojaviš, oni moraju umreti (trakt. Šabat 55, kol. A). I ne samo to, ti si i pečat reči Smrt, ŠTO ZNAČI DA JE TAV POSLEDNJE SLOVO KOJE SE POJAVLJUJE U REČI MAVET (SMRT). Zbog toga nisi podesan da sa tobom stvorim svet.“ I ono se odmah povuče.
 2. (B) Slovo Šin.
 1. Potom slovo Šin pristupi i stade pred Njega. I reče: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet pomoću mene, jer se ja nalazim u Tvome imenu Šadaj. A najviše bi dolikovalo da se svet stvori svetim imenom.“ Na to će On: „Ti si hvale vredan, častan i istinit. No, budući da si prisutan u slovima reči Šeker (laž, obmana), ne želim da stvorim svet tobom. Šeker ne bi uzeo maha da ti nisi pridružen slovima Reš i Kuf.“
 1. Iz ovoga možemo da naučimo da onaj ko želi da saopšti laž, treba da nazida tu laž na istini, odnosno na istinitoj osnovi. Jer je slovo Šin slovo (ili znak) istine, odnosno slovo kojim su Patrijarsi dostigli jedinstvo, koje ih je ujedinilo. VALJA ZAPAZITI DA TRI LINIJE U SLOVU ŠIN PREDSTAVLJAJU TRI PATRIJARHA, KOJA SE ZOVU HESED, GEBURA (GEVURA) I TIFERET. A slova Kuf i Reš pojavljuju se na strani zla, jer je DRUGA STRANA – KAR (LEDEN), BEZ IKAKVE ŽIVOTODAVNE TOPLINE. DRUGA STRANA OPSTAJE CRPEĆI SNAGU IZ MALHUTA, GDE JE U STANJU ZALEĐENOG OKEANA. Da bi ta druga stana opstala, ona uvlači slovo Šin u svoj svet, tvoreći reč Kešer, ŠTO ZNAČI „UČVRSTITI VEZE“ I „OPSTATI“. Shvativši ovo, Šin se povuče.

( C)  Slovo Tzadik

 1. Potom slovo Cadi (Cadik; Tzadik) pristupi i stade pred Njega, govoreći: „Gospodaru sveta, ako je po volji Tvojoj, stvori svet pomoću mene, budući da je cadikim (pravednik) zapečaćen mojim imenom. A Ti, koji se nazivaš Cadikom (Pravednim), što se takođe piše mojim imenom, kao što je pisano: ‘Jer je Hašem (Gospod) pravedan i ljubi pravednost’ (Tehilim – Psaltir – 11:7). Prilično bi, dakle, bilo ispravno stvoriti svet sa mnom!“ A On će na to: „Cadi, Cadi, uistinu si pravedan, ali ćeš ostati skriven i ne otkrivati se previše; KAO ŠTO BI BIO SLUČAJ DA JE SVET STVOREN TOBOM, te ljudi ne bi imali opravdanja za svoje grehe. A zbog čega (ovo slovo) TREBA DA OSTANE SKRIVENO? ZBOG TOGA ŠTO SADRŽI slovo Nun i, odmah do njega, Jud, iz Tetragramatona, koji je ujedno i Sveti savez, i koji je nakačen na Nun, tvoreći slovo Cadi.

(D) Slovo Pe (Pei; slično kao i Ajin).

 1. Dođe red na slovo Pe. Ono stade pred Njega i reče: „Gospodaru sveta, da li bi ti bilo po volji da stvoriš svet pomoću mene, jer je Iskupljenje koje ćeš doneti na svet opisano mojim imenom, Pedut (Iskupljenje ili Spasenje). TO ZNAČI DA SPASENJE TREBA DA BUDE ISKUPLJENJE IZ NEVOLJA, A TA REČ (ISKUPLJENJE) NA HEBREJSKOM POČINJE SLOVOM PE. ZBOG TOGA svet treba da bude stvoren mnome.

On uzvrati: „Uistinu si hvale vredan, ali zbog tebe će ostati urezana (u sve naraštaje) izreka ‘počiniti zločin u tajnosti’ – zločin nalik na zmiju koja napada, savijajući glavu, da bi je odmah zatim sakrila u svom telu. Jer, ko god greši, savija glavu, DA BI SE SAKRIO OD ‘OKA POSMATRAČA’, a onda hitro pruža ruke da učini greh. OVO SE ODNOSI NA OBLIK SLOVA PE U VIDU GLAVE SAVIJENE KA TELU. Slično se može reći i za slovo Ajin, koje opisuje pojam Avon (zločin, greh). Iako tvrđaše da ima anavah (poniznost) u sebi, Presveti, blagoslovljeno Ime Njegovo, odgovori rečima: „Neću stvoriti svet tobom“. I Ajin otide!

(E) Slovo Sameh

 1. Slovo Sameh (heb. podrška) istupi, stade pred Njega i reče: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet mnome, jer sam ja kadar podržati one što padaju. Kao što je pisano: ‘Hašem (Gospod) podupire one koji pokleknu’” (Tehilim – Psaltir – 145:14). A On će na to: „Baš zbog toga treba da ostanes tamo gde jesi i da ne mičeš. Ako napustiš svoje mesto u reči SOMEH, šta će se zbiti sa svima onima koji padaju i koje ti podupireš?“ Slovo Sameh istog časa otide!

(F) Slovo Nun

 1. Slovo Nun pristupi i stade pred Njega, govoreći: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet pomoću mene, jer iskaz ‘strašan (silan) u slavljenju’, (heb. Norah Tehilot) (Šemot – Izlazak – 15:11) počinje sa mnom. Takođe, u pogledu slavljenja pravednih, PISANO JE ‘ugodno (milo) je slavljenje (hvalospev)’ (Tehilim – Psaltir – 147:1). On reče: „Nun, odlazi na svoje mesto. Zbog tebe se slovo Sameh vratilo na svoje mesto. A ti treba da se oslanjaš na njegovu podršku. TO ZNAČI DA JE SLOVO NUN UREZANO NA POČETKU REČI ‘PAD’ (HEB. NEFILAH), I SLOVO SAMEH, U KOJEM JE TAJNA ISKAZA ‘HAŠEM’ (GOSPOD) PODUPIRE SVE KOJI PADAJU. TAKO SE NUN VRATI NA SVOJE MESTO DA PODRŽI SVE KOJI PADAJU, KAO ŠTO JE OBJAŠNJENO U PRETHODNOM ODELJKU.

(G) Slova Mem i Lamed

 1. Slovo Mem pristupi i reče Mu: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet mnome, jer si mnome i nazvan Melehom (Melekom) – Kraljem. On odgovori: „Uistinu je tako, ali neću stvoriti svet sa tobom, jer je svetu potrebam Meleh (Kralj)! Vrati se na svoje mesto, i ti, i slova Lamed i Kof, jer nije dobro da svet bude bez Kralja.“

(H) Slovo Kaf

 1. Istog časa, slovo Kaf se spusti sa „Prestola slave Njegove“. U strahu i trepetu, ono stade pred Njega i reče: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet mnome, jer sam ja Slava Tvoja.“ Kada se slovo Kaf spustilo sa Prestola, 200.000 svetova se zatreslo i sam se Presto uzdrmao. I svi su svetovi bili na ivici kraha. I Presveti, blagoslovljeno Ime Njegovo, reče: „Kaf, Kaf, šta tražiš ti ovde?! Nipošto neću stvoriti svet sa tobom. Vrati se na svoje mesto, jer hebrejska reč Clija (potpuno uništenje) počinje s tobom. I ZBOG TEBE ‘…POTPUNO UNIŠTENJE JE ODREĐENO I BIĆE IZVRŠENO (JEŠAJA – ISAIJA – 10:23). VRATI SE, STOGA, NA SVOJE PRESTO I OSTANI TAMO.“ Ne časeći časa, ono se okrenu i vrati na svoje mesto.

(I) Slovo Jud

 1. Slovo Jud uniđe i stade pred Njega, govoreći: „Gospodru sveta, ako ti je po volji, stvori svet pomoću mene, jer sam ja prvo slovo Svetoga Imena Jud, Hei, Vav i Hei. Stoga, dolikovalo bi Tebi da stvoriš svet mnome.“ A On će na to: „Dovoljno ti je da budeš uklesan u Ime Moje i da se pojaviš u Meni. U tebi su sve želje Moje. Ustani, ne bi valjalo da se skloniš iz Imena Moga!“

(J) Slovo Tet

 1. Slovo Tet pristupi, stade pred Njega i reče: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet pomoću mene, jer si mnome i prozvan Tov Vajašar (Dobar i Čestit).“ On odgovori: „Neću stvoriti svet sa tobom, jer je dobrota tvoja u tebi skrivena. Otud i stoji zapisano: ‘O, kako je velika dobrota Tvoja, koju čuvaš (kriješ) za one koji Te se boje!’ (Tehilim – Psaltir – 31:20). Kako je, dakle, tvoja DOBROTA skrivena u tebi, ona ne može da ima bilo kakvog udela u ovom svetu koji želim da stvorim. Ona se odnosi samo na svet koji će doći. Štaviše, zbog toga što je tvoja dobrota skrivena i pohranjena unutar tebe, i vrata Svetoga Hrama će ‘utonuti u zemlju’. Kao što je pisano: ‘Utonuše u zemlju vrata njezina’ (Eicha – Plač Jeremijin – 2:9). A povrh toga, i slovo Het stoji pred tobom, te zajedno postajete Chata (greh). Zato se ova dva slova ne pojavljuju u nazivima dvanaest plemena.“

Tet istog časa otide i udalji se od Njega.

(K) Slovo Zajin

 1. Slovo Zajin pristupi i reče Mu: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet pomoću mene. Jer, uz moju pomoć, Tvoja će deca držati Šabat, kao što je pisano: ‘Seti se subotnog dana, drži ga svetim’ (Šemot – Izlazak – 20:8). On, pak, odgovori: ‘Neću stvoriti svet sa tobom, jer ti predstavljaš rat, ŠTO ĆE REĆI, naoštren mač i koplje KOJIM LJUDI ratuju. A TO SU ORUĐA UNIŠTENJA, koja se na hebrejskom IZGOVARAJU ZAJINI! A ti si poput slova Nun, KOJIM SVET NIJE STVOREN, JER JE ONO POČETAK REČI NEFILAH (PAD).“

(L) Slova Vav i Hei

 1. Slovo Vav uniđe i moljaše Ga: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet pomoću mene, jer ja, samo po sebi, predstavljam jedno od slova Tvoga Imena HA-VA-JAH!“ On uzvrati: „Vav, i ti i Hei treba da budete zadovoljni time što ste upisani u Mom Imenu HA-VA-JAH. Zbog toga što ste prisutni u Mom Imenu i uklesani u njega, neću sa vama stvarati svet.“

(M) Slova Dalet i Gimel

 1. Slova Dalet i Gimel stupiše na scenu. OBA su tražila istu stvar. I oboma On reče da se zadovolje time što stoje jedno uz drugo, jer uvek će biti siromaha na zemlji, kojima je potreban dobročinitelj. Slovo Dalet je siromašno, jer DALET DOLAZI OD IZRAZA DALUT, KOJI OZNAČAVA SIROMAŠTVO, NEMAŠTINU, a Gimel, s druge strane, nadoknađuje ono što nedostaje DALETU, kao dobročinitelj. SLEDSTVENO TOME, ne otavljajute jedno drugo, i neka vam bude dosta to što ste potpora jedno drugome!

(N) Slovo Bet

 1. Slovo Bet istupi i reče Mu: „Gospodaru sveta, ako ti je po volji, stvori svet pomoću mene, jer si mnome blagoslovljen u gornjim i donjim svetovma. OTUD ŠTO JE SLOVO BET PRVO SLOVO REČI BRAHA (BLAGOSLOV). Presveti, blagoslovljeo da je Ime Njegovo, odgovori na to: „Bet, dakako, sa tobom ću stvoriti svet. Ti ćeš se pojaviti u početku stvaranja (Berešet).“

(O) Slovo Alef

 1. A slovo Alef stajaše po strain i ne pristupi. I Presveti, blagoslovljeno da je Ime Njegovo, obrati mu se i reče: „ALEF, ALEF, zašto ti ne prilaziš i ne staješ preda me kao ostala slova?“ A ono odgovori: „Gospodaru svetova, zato što videh da sva ostala slova otidoše od tebe bez nagrade. Šta imam ja onda tu da tražim? I ne samo to, nego Ti si već dodelio najveću nagradu slovu Bet. A ne bi priličilo božanskom Kralju da uzme natrag dar koji je darivao svome sluzi i podari ga drugome!“ A Presveti, blagoslovljeno da je Ime Njegovo, uzvrati: „ALEF, ALEF, iako je svet stvoren slovom Bet, ti ćeš biti predvodnik (doslov. „glava“) svim ostalim slovima. Sve što je vezano za Mene, biće iskazano isključivo kroz tebe, i svi računi i radnje ljudske započinjaće s tobom. Svo će jedinstvo, dakle, biti izraženo slovom Alef!“
 1. Presveti, blagoslovljeno da je Ime Njegovo, načinio je velika gornja slova, KOJA UPUĆUJU NA BINA (BINAH) SEFIROT, i manja donja slova, KOJA UPUĆUJU NA MALHUT (Malkut) SEFIROT. I zbog toga je ZAPISANO, Bet, Bet, ŠTO SE ODNOSI NA Berešet Bara. I ALEF, ALEF, ŠTO SE ODNOSI NA Elohim Et. Iz toga proizlazi da su prva dva para slova Alef i Bet – gornja slova, IZ BINE, dok su druga dva para istih slova – donja slova, IZ MALHUTA. I sva su ona međusobno povezana – ona iz gornjeg sveta, BINE, sa onim iz donjeg sveta, MALHUTA – TAKO DA UTIČU JEDNO NA DRUGO.
 1. Mudrost na kojoj je svet sazdan

 Po učenju Zohara, čitavo je Stvaranje (Tvorevina) proisteklo iz ogromne mudrosti. Tajna se nalazi u Berešet, hebrejskoj reči za stvaranje. Sada možemo da se otvorimo da primimo istinsku duhovnu mudrost u svoj život.

 1. U početku: Berešet. Rabin Juda postavlja pitanje: Šta je Berešet? To znači, „mudrošću“. Mudrošću na kojoj je svet, KAO TAJNA ZEIR-ANPINA, zasnovan i zahvaljujući kojoj mu je dopušteno da prodre u duboka i skrivena otajstva, što će reći, u SVETLOST BINE. Tu je utisnuto šest božanskih tačaka, ili ŠEST VIDOVA BINE, iz kojih sve izvire. Iz njih je poteklo šest rečnih izvora, ili ŠEST VIDOVA ZEIR-ANPINA, koji se slivaju ka Velikom moru – MALHUTU. Polazeći od toga, Bara Šit (ovaj sufiks na aramejskom znači „šest“) ukazuje na ŠEST (HEBREJSKIH) SLOVA U REČI BEREŠET, JER JE šest nižih vidova stvoreno ovde. A ko ih je stvorio? Onaj koji nije pomenut; Onaj koji je skriven i nepoznat, KOJI SE ZOVE ARIH ANPIN.
 1. Zaključano i otključano 

Tokom stvaranja, duhovne sile su bile otključane da bi podstaknule i raspirile rađanje univerzuma i božanskih svetova. Kao što Zohar opisuje na koji su način ove sile odrešene, mi stičemo istu moć da zaključamo ili svežemo duhovne sile u nama samima.

Ovaj odeljak takođe otkriva još jednu tajnu reči Berešet. Kada rastavimo ovu reč, dobijamo dve reči: „Bere“ i „Šit“ (Šet), što znači „stvoreno šest“. Ovo se odnosi na sferu Zeir-Anpina, koja sadrži šest sefirota (dimenzija). Svih šest dimenzija (Hesed, Gebura, Necah, Tiferet, Hod i Jesod) sabijeno je i zaključano u sferu ili ravan poznatu kao Zeir-Anpin. Razvojem „teorije superstruna“, savremeni fizičari su otkrili model stvarnosti koji podseća na onaj opisan u „Zoharu“. I kabalisti i zagovornici „teorije superstruna“ saglasni su s tim da je stvarnost sazdana od deset dimenzija ili ravni, i da je šest ovih dimenzija sabijeno u jednu u vreme stvaranja ili Berešeta.

 1. Rabin Hija (Chiya) i rabin Josi su šetali zajedno. Kada su stigli na jednu poljanu, rabin Hija se obratio rabinu Josi rečima: „Kada kažeš da REČ BEREŠET UPUĆUJE NA Bara Šet (stvoreno šest), nesumnjivo si u pravu. Jer, imamo božanskih šest dana, DRUGIM REČIMA, SAMO ŠEST VIDOVA BINE IMAJU UTICAJA NA TORU, i nijedan više. Dok su ostali, a tu mislim na GORNJA TRI SEFIROTA BINE, skriveni.
 1. No, već smo videli u skrivenim otajstvima Berešeta, gde On kaže da je Onaj koji je Sveti i Skriveni urezao određeni oblik u svoje dubine (utrobe). TO JE TAJNA BINE, TAJANSTVENOG, A UJEDNO I TAJNA NUKVE OD ATIKA (NUKVE ATIKOVE), koja je označena kao potpora (ili polazna tačka).“