METAPHYSICA

Blog

MAUNG TUN ĆJANG Na drugi slučaj prenatalnog sećanja naišao sam pre nego što sam i očekivao. On je bio utoliko značajniji jer mi je nudio mnoštvo sredstava za verifikaciju – mada je za mene lično od malog značaja da li se činjenica ponovnog rođenja može dokazati ili ne. Ideja o ponovnom rođenju mi izgleda utoliko […]


Šta se sve dešava gore Iza vela Nije nam dano da znamo Zavirimo Tu i tamo Tek po rosi na dlanu osetimo Da se nema reč rasplinula u visinama I kanula dole, Tek, postoji neko saglasje Između zvezda na nebu I zrikavaca u travi Kad čovek moli Još ponekad zamišljam Da sam mala sveštenica u […]


U gradu Širazu, na jugozapadu Irana, gde je rođen slavni mudrac Saadi, živeo je ugursuz po imenu Amir. On je bio poznat po tome što je voleo da magarči dečicu, te nije propuštao nijednu priliku da tako nešto učini. Jednog dana sretne on četiri mališana koja ranije nije magarčio. Amir je bio slavan u Širazu […]


יוצר אור ובורא חשך; עשה שלום ובורא רע; אני יהוה עשה כל אלהJocer or u’bore hošeha; Ose šalom u’bore ra’a; Ani Adonaj ose kol ele Od trenutka sinteze samosvesti čovek je biće u potrazi, u konstantnoj potrebi za odgovorima. No osnovni problem u vezi s tim jeste u tome što se njihovim razotkrivanjem samo generiše […]


U svome, isključivo u svetskome smislu, sretnome životu, ja ću vazda nakupiti toliko patnja koje sam preturio preko glave u ime učenje sveta, „da bi ih vazda dosta bilo za jednoga dobrog mučenika Hristova“. Svi najteži trenutci moga života počinjući od đačkoga pijančenja i razvrata do bojeva i megdana i do onih bolesti i neprirodnih […]