METAPHYSICA

Blog


„Kurdi-vardi! Sve je kurdi-vardi!“, tako su uzvikivali učenici Bogomira Skita na atinskoj Agori. Bogomir beše jedan od najumnijih ljudi starog sveta. Živeo je u doba sedmorice mudraca, a upućeniji znalci smatraju da je bio učitelj Solona Atinjanina. O njemu pak nije ostao zabeležen nikakav pisani trag, a razlog tome, smatra se, bio je taj što […]


Unesimo pejzaže neba u skučene zemaljske okvire i pojaviće se skriveni kontinenti mogućnosti; otvorimo dušu za nebeska prostranstva – produbiće se perspektive slobode.


Na ovaj plan postojanja dolazimo sa kodiranim zapisom o poslanstvu koje treba da obavimo. Čovek nije prazna tabla na kojoj će iskustvo i obrazovanje ispisivati životni sadržaj, već duhovna energija usmerena ka određenoj svrsi. Rađamo se sa prediskustvom i predznanjem, kao i sa zacrtanim smernicama koje nam trasiraju put. Jer, očigledna je i jednostavna činjenica […]


Osećanje života           Svako živo biće koje dođe na svet oseća život bez obzira na to da li pripada velikoj zajednici bića koju nazivamo „zemaljsko čovečanstvo“, ili predstavlja oblike života koje smo navikli da tretiramo kao „životinje“, „biljke“ i „minerale“. Živa bića i njihova sudbina     Osećaj života je rezultat međusobnog delovanja dvaju različitih oblika energije, naime […]