METAPHYSICA

Blog

Egipat, godina 1280. p.n.e., Srednje Carstvo… Kada je umro Amenofis III, prestolonaslednik je postao njegov maloletni sin  Amenofis IV, kojeg su do punoletstva zamenjivali Teja – crna eminencija dvora – i Horenheb, zapovednik vojske i Tejin ljubavnik. Ovi namesnici Egipta bili su poznati po intrigama, ali i po aspiracijama na egipatski presto. Međutim, po tradiciji […]


Hermes

Uvodna studija iz knjige Korpus Hermetikum. Predavanje Rudolfa Štajnera, Dornah, 16. februar, 1911. godine. GA 60. Iako je za duhovnu nauku od vitalnog značaja da prouči duhovni život čitavog čovečanstva dok napreduje iz jedne epohe u drugu, uzdižući se polako na površinu iz skrivenih dubina, od još većeg značaja je proučiti kulturu i civilizaciju drevnog […]


Slovenska magija

Tekstovi koje vam sada predajem na uvid pripremala sam sa izuzetnim zanimanjem i zadovoljstvom. Živela sam nekoliko godina u Srbiji, putujući kroz delove Balkanskog poluostrva koje naseljavaju južni Sloveni, sve do granica uz Grčku i Albaniju. Narodna medicina, o kojoj sam saznavala na ovim putovanjima, pripada dolini reke Morave u Srbiji, istočnoj i centralnoj Bosni, […]


Opšti uzroci antisemitizma

Tako stav kao što je antisemitizam, prisutan u svim zemljama i svim vremenima, pre i posle hrišćanske ere, u Aleksandriji, Rimu i Antiohiji, u Arabiji i Persiji, u srednjovekovnoj i modernoj Evropi – rečju, u svim delovima sveta gde ima ili je bilo Jevreja – takav stav, po meni, nije mogao poteći iz pukog hira […]


Priča o Egipćanima, Religija drevnih Egipćana, Ptah-Hotep i Ke’gemini, “Knjiga mrtvih”, Mudrost Hermesa Trismegista, Egipatska magija, Knjiga Tota Brajan Braun (Uskoro u našem izdanju) UVOD U drevna vremena su zemlju koja se danas zove Egipat ljudi što su živeli u tom delu Afrike zvali “Kam,” sa značenjem „crn“ ili „taman“, a odnosilo se na tamnu […]