METAPHYSICA

Blog

Teo. Kakav je istinski smisao današnjeg obrazovanja? Da li je to kultivisanje i razvijanje uma u pravilnom smeru ili podučavanje siromašnih i nesrećnih kako da nose hrabro teret svog života (koji im je nametnula njihova karma); jačanje njihove volje ili ulivanje ljubavi prema susedima i osećanjima međusobne zavisnosti i bratstva; kao i da li se […]


Leta gospodnjeg, 1348., u divni grad Firencu, jedan od najlepših italijanskih gradova, naišla je smrtonosna zaraza, koja je (usled uticaja nebeskih tela ili zbog naših grehova od strane pravednog Božjeg gneva, radi naše popravke, poslata na smrtne) na nekoliko godina ranije otpočela u istočnim zemljama, lišila ih golemog broja ljudi i, neodoljivo prodirući iz mesta […]MOJA VERA Pedest i pet mi je godina, i, s izuzetkom četrnaest- petnaest godina mog detinjstva, bio sam doskora “nihilista”, u pravom smislu te reči. Nisam bio socijalista ili revolucionar, već nihilista, u smislu da sam bio bez ikakve vere. Pre pet godina sam počeo da verujem u Hristovo učenje, i kao posledica toga u […]


Korpus Hermetikum U trećem veku pre hrišćanske ere počeli su da se oblikuju tekstovi koji se danas nazivaju Hermetika – jer se njihovo autorstvo pripisuje Hermesu Trismegistusu. Ova literatura se značajno umnožila od prvog veka pre nove ere, a na području delte Nila uobličavanje Hermetike trajalo je do trećeg veka nove ere. Egipatski oblik ezoterije […]