METAPHYSICA

Vilijam Engdal


Vilijam Engdal

Vilijam Engdal, Minneapolis, 9. avgust 1944., američko-nemački i prema vlastitim rečima slobodni novinar, istoričar i ekonomski istraživač.

Engdal je počeo da piše o naftnoj politici za vreme prve naftne krize ranih sedamdesetih godina prošlog veka.

Njegova prva knjiga pod nazivom „Vek rata: Anglo-američka naftna politika i novi svetski poredak“, raspravlja o ulozi Zbignjeva Bžežinskog, Džordža Bala i Sjedinjenih Američkih Država u svrgavanju Iranskog šaha Reze Pahlavija, 1979. godine, što je značilo manipulisanje cenama nafte i zaustavljanje sovjetske ekspanzije. Drugu knjigu završava 2007. godine pod naslovom „Seme uništenja : geopolitika genetski modifikovane hrane i globalno carstvo“.

U braku je od 1987. i već više od dvadeset godina  živi u blizini Frankfurta na Majni u Nemačkoj.