METAPHYSICA

Katarina Ristić Aglaja

Rođena u Beogradu, 1968.-e godine. Autor koji reinterpretira – postmodernim jezikom (diskursom) drevne kosmološke i kosmo-sociološke mitove vezane za najstarije doba matrifokalne kulture. Žanrovski raspon ide od filozofsko-esejističke proze do kraćih i dužih formi neosimbolističke proze i mitopoezije; takođe, do istorijsko-fiktivne novele ezoterijsko kriminalističke tematike, vezane za drevne svitke i pseudotekst (njegove hiperrealne efekte – […]

Učlanjenjem u naš Klub ljubitelja metafizičke literature stičete mogućnost da zajedno s nama kreirate novi stil življenja.